Nieuws - 18 mei 1995

Drie hoogleraren ruimen het veld voor een nieuwe

Drie hoogleraren ruimen het veld voor een nieuwe

Op 11 mei hebben de drie deeltijdhoogleraren levensmiddelentechnologie, ir M.G. van den Berg, ir. R Keuning en dr J.M. Kooijman afscheid genomen van de LUW. Hun plaats is opgevuld door prof. dr W.M.F. Jongen met de leerstoel Geintegreerde levensmiddelentechnologie.

Kooijman, bijzonder hoogleraar Verpakkingstechnologie, sprak in zijn afscheidsrede de vrees uit voor het verdwijnen van zijn vakgebied aan de LUW. Er is zoveel te integreren kennis in de levensmiddelentechnologie dat het verpakkingsaspect ondergesneeuwd kan raken.

Hoogleraar Produktontwikkeling Keuning zei tijdens zijn rede dat hij voor zijn komst naar Wageningen altijd de stelling had verdedigd dat studenten beter een echt vak konden leren en dat ze dan wel in een bedrijf zouden leren hoe ze produkten moeten ontwikkelen. Tijdens zijn zeven LUW-jaren is hij ervan overtuigd geraakt dat produktontwikkeling als integrerende activiteit wel degelijk op een universiteit thuis hoort. Jongen zal dan ook zijn colleges voortzetten.

Van den Berg heeft acht jaar lang de Integrale kwaliteitsborging van levensmiddelen gedoceerd en benadrukte nog maar eens dat kwaliteitszorg een vanzelfsprekende zaak in de levensmiddelentechnologie is.