Nieuws - 22 juni 1995

Discussie over naam universiteit uitgesteld

Discussie over naam universiteit uitgesteld

Het college van bestuur heeft onlangs een notitie ter zijde gelegd over het schrappen van Landbouw uit de naam van de Landbouwuniversiteit. Het hoofd Voorlichting, P.H.M. Aben, had in zijn notitie te eenzijdig het belang benadrukt van de studentenwerving en was voorbijgegaan aan andere aspecten die een rol spelen bij de naamgeving. Voorlichting mag een nieuwe notitie maken, waarin ook die andere aspecten aan de orde komen. Dit meldde collegelid mr H.M. van den Hoofdakker op vragen van de Christen Studenten Fractie. Het college zit overigens op dit moment niet te wachten op uitvoerige discussies over de naam van de universiteit en lijkt in meerderheid voorstander van de status quo. De terzijde geschoven nota heeft bovendien binnen het bestuurscentrum tot geirriteerde reacties geleid bij afdelingen die ook veel met de buitenwacht te maken hebben, maar door Voorlichting niet gekend zijn bij het formuleren van de voorstellen.