Nieuws - 27 april 1995

Dietvorst vervangt Kleefmann

Dietvorst vervangt Kleefmann

Recreatie-hoogleraar dr A.G.J. Dietvorst is vorige week door het college van besttur tijdelijk benoemd als vervanger van planoloog prof. dr ir F. Kleefmann, die begin 1995 met emeritaat ging. Aangezien de vakgroep Ruimtelijke planvorming in de toekomst minder hoogleraren krijgt, heeft het college gekozen voor een tijdelijke oplossing.

De leerstoel van Kleefmann is in het leerstoelenplan ondertussen geherformuleerd tot Planologie en land-use planning. Tevens hebben het clusterbestuur en het college van bestuur een structuurcommissie ingesteld die zal kijken hoe de verschillende leerstoelen bij de vakgroep gerangschikt moeten worden. Dietvorst krijgt voor zijn waarneming geen extra capaciteit en zal de sectie Planologie dan ook alleen op hoofdlijnen aansturen.