Nieuws - 27 april 1995

Detectie mineralen mogelijk met satelliet

Detectie mineralen mogelijk met satelliet

Kartering van mineralen en gesteenten in de bodem kan in de toekomst een stuk sneller. Met behulp van de imaging spectrometry, een scanner met een hoge spectrale resolutie, zijn gesteenten en mineralen in matig begroeide gebieden vanuit de lucht te identificeren. Dit concludeert drs F.D. van der Meer, die op 28 april promoveert bij prof. dr S.B. Kroonenberg van de vakgroep Bodemkunde en Geologie en prof. dr A.G. Fabbri van het ITC (Instituut voor Lucht- en Ruimtekartering en Aardkunde).

Conventionele satellietgegevens hebben een spectrale resolutie van 100 tot 200 nanometer, een bandbreedte waarbij een groot deel van de informatie over gesteenten en mineralen verloren gaat. Binnen de Remote Sensing is daarom een nieuwe discipline ontstaan, de Imaging Spectrometry, waarbij met speciale detectoren resoluties bereikt worden van 0,4 tot 2,5 nanometer.

Van der Meer heeft onderzocht in hoeverre de Imaging Spectrometry toepasbaar is voor gedeeltelijk begroeide gebieden. Tot op heden is slechts onderzocht wat deze techniek aan informatie kan opleveren over woestijngebieden. Omdat begroeiing het zicht op de mineralen en gesteenten wegneemt, zijn geostatistische technieken toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van extrapolatie.

Volgens Van der Meer is de imaging spectrometry geschikt voor deze detectie. In de onderzoeksgebieden - Zuid-Spanje en het Nevada-gebied in de VS - kwamen de verkregen gegevens vrij goed overeen met de werkelijkheid. De olie-exploitatie zou hiervan kunnen profiteren, omdat de scanner de dolomietgesteenten - waaronder zich dikwijls olie bevindt - goed kan herkennen. De resultaten zijn relevant voor de toekomstige installatie van het Earth Observing System, een platform met nieuwe satellieten. Waarschijnlijk zullen daarbij ook satellieten zijn met een hoge resolutie.