Nieuws - 15 juni 1995

De verkeerde keuze

De verkeerde keuze

Raad keurt onderwijsplan goed, PSF stapt bijna op. Het WUB besteedde twee weken geleden in de rubriek Universiteit kort aandacht aan de beslissingen die in de Universiteitsraad zijn genomen mbt het onderwijs. Dit terwijl deze beslissingen grote gevolgen hebben voor het onderwijs aan de Landbouwuniversiteit. Met het goedkeuren van de nota Onderwijs op weg naar 2000 is de raad akkoord gegaan met weer een inperking van de keuzevrijheid van de student. De PSF heeft gedurende de raadsperiode op alle mogelijke manieren getracht de raad duidelijk te maken dat de vrije keuze ruimte een groot goed is. Neem de vrije keuze nu eens eindelijk als uitgangspunt voor goed onderwijs", zo luidde onze boodschap. Het is belangrijk dat studenten daadwerkelijk kunnen studeren wat studenten willen studeren. Je leert het meeste van een vak wanneer je het vak volgt uit eigen interesse en niet omdat het vak nu eenmaal gehaald moet worden. Verder biedt de vrije keuze de student de mogeli
jkheid om een programma samen te stellen dat aansluit op de vragen vanuit de maatschappij, de arbeidsmarkt. De student kan kennisgebieden integreren en zich zo specialiseren op een nieuw kennisgebied. De vrije keuze is interessant voor de instelling, omdat deze vernieuwing van het onderwijs stimuleert.

Nergens werkt het marktmechanisme zo sterk als bij de vrije keuze. Als een vak niet deugt, wordt het niet gevolgd. De vrije keuze dwingt de docenten om vakken aan te bieden die aansluiten op de steeds veranderende interesses van studenten. Zo blijft de universiteit dicht bij de maatschappij staan. Ondanks deze argumenten en nog vele andere besloot de Raad de vrije keuze aan banden te leggen. De hoeveelheid studiepunten die vrij zijn in te vullen naar vorm en inhoud is verkleind tot 28. Het College van Bestuur gaf in de vergadering aan dat de vrije keuze aan banden moest worden gelegd om de studeerbaarheid te kunnen waarborgen. Dit was voor het College de enige reden. De PSF heeft tijdens de vergadering meerdere malen gevraagd, waarom het College dacht dat de vrije keuze ten koste zou gaan van de studeerbaarheid. Wij zien ook wel dat er een roostertechnische belemmering is en dat de student dus niet elk vakje zal kunnen kiezen, maar waarom zou de student geen vakje mogen kiezen dat roo
stertechnisch gezien geen vertraging oplevert. Vertraging kost studenten veel geld en studenten zullen de programma's echt wel zo plannen dat ze op tijd kunnen afstuderen.

Ook de gedachte dat studenten na een verkeerde keuze te hebben gemaakt hun vakjes niet afmaken, lijkt ons onjuist. De huidige student is zeer bewust bezig met het halen van het benodigde aantal studiepunten per trimester en zal dus een vak waar eenmaal aan begonnen is, meestal afmaken. In de praktijk blijkt overigens dat voornamelijk vertraging wordt opgelopen tijdens het doen van een afstudeervak of stage. Het enige argument voor de inperking van de vrije keuze is ons inziens geen argument. De vrije keuze ruimte wordt steeds kleiner en kleiner en het is ons onduidelijk waarom. De enige zin die ik me nog herinner uit de voorlichtingsboekjes, namelijk: Iedere Wageningse ingenieur is anders", wordt steeds onwerkelijker. En niemand die precies weet waarom.