Nieuws - 29 augustus 1996

De studiegids klopt niet!

De studiegids klopt niet!

Herprogrammering en onderbezetting debet aan fouten

De studiegids 1996-1997 van de Landbouwuniversiteit heeft slechts een beperkte waarde. De eerste- en tweedejaars studenten kunnen ermee uit de voeten, maar de ouderejaars dienen de gids van vorig jaar te gebruiken. Veel vakken ontbreken in de nieuwe gids of bevatten verkeerde informatie, terwijl de specialisaties verkeerd staan aangeduid.


De nieuwe studiegids van de LUW is een staaltje van fraaie vormgeving, nog mooier dan vorig jaar. Frisser van kleur, mooie detailfoto's die een kleurig geheel vormen. Ook is de gids 1996-1997 veel en veel dunner dan de vorige. Heeft de universiteit een dunner kaft of dunner papier gebruikt, of een kleiner lettertype? Nee, dat ziet er allemaal hetzelfde uit. Er staat gewoon minder informatie in.

Dat zou betekenen dat het universitaire beleid om de gids dunner te maken, is gelukt. De laatste paar jaar is dat een voortdurend streven geweest. De LUW wil minder vakken geven om op die manier op het onderwijs te bezuinigen. Nu zijn het afgelopen jaar verschillende vakken opgeheven, omdat er te weinig studenten op af kwamen, maar dat waren enkele tientallen vakken. Waar is de rest in godsnaam gebleven?

Dan merkt een collega helder op dat dit jaar natuurlijk alleen de propedeuse- en DA-vakken in de gids staan. Het afgelopen jaar is immers het hele onderwijs op de schop gegaan en alleen de eerste twee jaar van elke studierichting zijn al door het bestuurlijke circuit getoetst en vastgesteld. Dat zou de halvering kunnen verklaren. Maar dat zou dan toch ergens op de gids een waarschuwing moeten staan dat deze gids niet het hele onderwijs betreft. Maar hoe we ook zoeken, geen mededeling van die strekking.

En dat leidt dus tot paniek. Zo sla ik een willekeurige bladzijde open bij de vakgroep Veevoeding. Slechts drie vakken staan er vermeld. In de vorige gids waren dat er nog twintig. Het is dr ir R.P. Kwakkel ook opgevallen dat de gids dunner is, maar hij heeft hem nog niet ingekeken, want er ligt wel meer post na de vakantie. Ik suggereer hem pagina 192 open te slaan. Nee, dit is echt verschrikkelijk. Wat hebben ze nu weer gedaan? Hier klopt helemaal niets van. Drie vakken maar bij onze vakgroep? En hier, de vakgroep Visteelt en visserij heeft volgens de gids nog maar een vak. De vrije-keuzevakken staan er helemaal niet in en de afstudeervakken niet. Dit is erg. Hoe kan dit nu weer?"

Signaalstift

Secretaris dr ir J. den Dulk van de commissie die de onderwijsvernieuwing heeft begeleid, bevestigt het vermoeden dat dit jaar alleen de eerste helft van het studieaanbod staat vermeld. Het is alleen verschrikkelijk fout gegaan dat nu nergens staat dat de gids alleen is bedoeld voor eerste- en tweedejaars. Eigenlijk had er met dikke vette letters, drie kaders en een signaalstift moeten staan dat ouderejaars de gids van vorig jaar moeten gebruiken. Door een misverstand is dat niet gebeurd. Ik heb alle wijzigingen van de gids doorgegeven naar de gidsredactie. Ik ging ervan uit dat zij wel voor die mededeling zouden zorgen. Zij gingen ervan uit dat ik dat gedaan zou hebben. Dit is dus heel erg vervelend."

Deze week zijn stickers besteld met de waarschuwing voor de gidsen die nog niet zijn uitgegeven. Voor de mensen die de gids al hebben ontvangen, komt die sticker echter te laat. Ze krijgen deze week een excuusbrief.

Hoe de fout is ontstaan, weet Den Dulk niet. Hij is de afgelopen maanden meermalen geroemd om zijn inzet om alle fouten en foutjes uit de aangeleverde vakken te krijgen. Door onderbezetting heeft hij daar zijn vrije tijd aan opgeofferd. Het uiteindelijke resultaat lijkt nu echter alsnog tamelijk waardeloos te zijn. Het gaat er nu niet meer om waar die fouten zijn gemaakt, maar om zo snel mogelijk iedereen duidelijk te maken wat de waarde van de gids is. Voor propedeusestudenten klopt de gids gewoon. Voor andere studenten staan er gewoon te veel fouten in. De vrije-keuzevakken staan er niet in. Daarnaast staat wel in de gids vermeld welke vakken ten opzichte van vorig jaar zijn vervallen, maar de nieuwe vakken staan er niet in. Ouderejaars studenten zouden deze gids daarvoor moeten kunnen gebruiken. Ja, het is heel erg. Maar iedereen kan eventueel in het roosterboekje kijken, want dat klopt in ieder geval."

Specialisaties

Als klap op de vuurpijl staan de specialisaties verkeerd vermeld. De richtingsonderwijscommissies (roc's) hebben vele vergaderingen besteed aan de nieuwe specialisaties. De universiteitsraad heeft er uren over gedebatteerd, en nu dat dan eindelijk achter de rug is, staat het rommelig in de gids. Volgens J.C. van Ojik van de gidsredactie heeft dat vooral te maken met de veel te korte tijd om de gids in elkaar te zetten. De universiteitsraad besloot pas op het allerlaatste moment, de roc's moesten zich daarom haasten en tenslotte was er geen tijd meer voor de redactie om het aangeleverde nog eens kritisch te bekijken. Gevolg is dat er nu geen sprake is van uniformiteit in de naamgeving en dat oude namen, niet geaccordeerde namen en afkortingen door elkaar staan.