Nieuws - 28 september 1995

De droom van de student 3

De droom van de student 3

Natuurgebieden inrichten

De een droomt van een carriere als onderzoeker, de ander wil de natuur in. Drie studenten vertellen met welke droom ze rondlopen op de Landbouwuniversiteit.


Ik studeer biologie, ben net vierdejaars, en ik wil graag iets voor de natuur doen. Je ziet in heel Nederland natuurgebieden ontstaan. Mijn ideaal is om daar ecologische invulling aan te geven, mee te werken aan de hoofdstructuren. Ik ben er nog niet uit of ik het onderhoud en beheer van specifieke kleine natuurgebieden wil doen of de overheidsplanning ervan."

Het voordeel van Wageningen is dat je lange tijd breed kunt denken. Aan andere universiteiten moet je veel sneller je richting kiezen, dat is beperkter. Hier kun je door die grote keuzemogelijkheid veel meer je eigen gang gaan."

Het afgelopen semester heb ik gewerkt aan ecologisch natuurbeheer, bosbouw en ruimtelijke planning. Ik wil echt aan de slag in de praktijk, de natuurgebieden in. De basis- en inleidende vakken heb ik gehad, nu wil ik vakken met een hogere moeilijkheidsgraad. In de werkelijkheid van de overheidsplanning je eigen mening opbouwen over hoe je vindt dat die overheid werkt. Hoe jij het misschien heel anders zou willen doen. Natuurgebieden inrichten in groepsverband, door middel van werkgroepen, practica, discussies; afwegingen maken en tot een plan komen. Werken in zo'n situatie, bij Rijkswaterstaat of misschien bij Staatsbosbeheer, dat is wel mijn droom."