Nieuws - 1 februari 1996

CSF: raad maakt

CSF: raad maakt

De universiteitsraad heeft op 30 januari besloten dat niet elke specialisatie een eigen onderwijsblok krijgt. Oorspronkelijk was het idee om het specialisatiegedeelte van elke studierichting in blokken van ongeveer zes weken te verzorgen. De herprogrammering die daarmee gepaard gaat, zou echter een te grote aanslag op het personeel zijn, zodat de raad besloot om te beginnen met een blok per studierichting.

De studentenfracties probeerden per amendement nog te regelen dat er tenminste een blok per specialisatie komt. Zij vinden dat het uitgangspunt bij het instellen van de onderwijsblokken was dat er geen goede aansluiting is tussen het cursorische deel van het onderwijs en het afstudeervak. Een thematisch blok zou die aansluiting kunnen verbeteren. De studenten vrezen dat een blok per studierichting te algemeen is en de kloof tussen colleges en afstudeervak niet overbrugt.

Ook haalde een studentenamendement het niet waarin de studenten voorstelden een tijdpad af te spreken over de invoering van nog meer blokken. Het college gaat een nota voorbereiden over dat tijdpad. De andere fracties willen daar op wachten en zich nu niet al vastleggen. De Christen studentenfractie (CSF) vindt dat de raad vuile handen maakt met dit rampzalige en trage besluit.