Nieuws - 25 juni 1998

Criminele meiden

Criminele meiden

Criminele meiden
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van Justitie vindt dat tegen criminele meiden net zo streng moet worden optreden als tegen criminele jongens. Meiden die met de politie in aanraking komen, krijgen vaak een mildere behandeling dan jongens en dat kan averechts werken. Is de criminaliteit van meiden een teken van emancipatie?
Je zag in het verleden meer overtredingen door mannen dan door vrouwen. Vooral doordat vrouwen niet voor honderd procent deelnamen aan het maatschappelijke leven. Sociologen zeggen: vrouwen betraden het openbare domein veel minder
Dat doen ze nu wel. Je ziet bij vrouwen steeds meer gedragspatronen die in het openbare domein normaal zijn: roken, witte wijn drinken, te hard of door rood licht rijden. En soms ook crimineel gedrag. Is dat een vorm van emancipatie? Heel kort door de bocht: ja. Maar nog steeds minder dan jongens en mannen, en in een specifieke hoek. Vrouwen plegen minder geweldsmisdrijven
Er zijn bepaalde groepen meiden waarmee meer aan de hand is. Voor hen geldt hetzelfde als voor jongens: ze vervelen zich te blubber. Je hoort wel af en toe over meidengroepen die op straat geweld plegen. Maar die komen juist in de publiciteit omdat gewelddadige meiden schaars zijn; je krijgt het verschijnsel Man bijt hond
Voor de wet zijn mannen en vrouwen gelijk. Ik krijg net een bekeuring binnen van mijn dochter, die is net zo hoog als wat ik moet betalen als ik te hard rijd. En dat is nooit anders geweest. De wet maakt geen onderscheid. Ook niet als het om moord gaat. En de rechter heeft niet een wetboek met een blauwe en een met een roze kaft
Maar dan is er ook nog de sociologie van de rechtspraak. Het is evident dat een boef in een blauw pak die keurig zegt Ja edelachtbare, nee edelachtbare, minder straf krijgt dan iemand in een T-shirt en een spijkerbroek die gewoon ja en nee zegt. Zo is er ook onderscheid in de strafmaat tussen mannen en vrouwen
Kennelijk maken de officier van justitie en de rechter nog steeds onderscheid tussen jongens en meisjes bij dezelfde overtreding. Je kunt dan pleiten voor de noodzaak van gelijke behandeling. Maar aan de andere kant moet je ook constateren dat jeugdgevangenissen meer op jongens dan op meisjes zijn ingesteld. Justitie moet wat dat betreft ook de eigen branche aanpakken. Er zijn te weinig vrouwelijke officieren van justitie en dat is een probleem. In de huizen van bewaring moeten meer vrouwen komen. Er zijn te weinig vrouwelijke cipiers en sportleraren. Doe daar eerst maar eens wat aan, voor je met dat soort tetterdetet-uitspraken komt