Nieuws - 13 juni 1996

Computermodel

Computermodel

Het computermodel Cailup, Computerized aid to integrated land use planning, ondersteunt beleidsmakers bij ingrepen in de waterhuishouding van deltagebieden. Door zijn brede opzet berekent het model niet alleen de gevolgen van waterbeheersingsmaatregelen voor de landbouwproduktie, maar exploreert het bijvoorbeeld ook de gevolgen voor inkomens, demografische spreiding en milieu. Daarmee is Cailup een handig instrument voor beleidsmakers die zich niet louter willen baseren op produktiegerichte studies van ingenieursbureaus. Deze stelling poneerde Chu Thai Hoanh tijdens zijn promotie op 4 juni in de aula. De Vietnamees promoveerde bij prof. dr ir H. van Keulen van de sectie Dierlijke produktiesystemen en bij dr H. Huizing van het ITC uit Enschede.

Hoanh paste het Cailup-model toe op de 450 duizend hectare grote regio Quan Lo Phung Hiep, in de Mekong Delta. Daar waren eind jaren tachtig sluizen geinstalleerd die het binnendringen van zeewater verminderden. Het optimale scenario dat de promovendus doorrekende, voorziet onder meer in beperkte gewasdiversificatie. In werkelijkheid was destijds gekozen voor een variant die de geirrigeerde rijstproduktie stimuleert. Die irrigatie is in de praktijk vooral weggelegd voor kapitaalkrachtige boeren.