Nieuws - 23 november 1995

College ziet af van benoeming adjunct-secretaris

College ziet af van benoeming adjunct-secretaris

Sectordirecteur Schelbergen blijft belast met de reorganisatie van de proefaccomodaties, maar niet als adjunct-secretaris. Op die manier komt het college van bestuur tegemoet aan de kritiek uit de universiteitsraad op de nieuwe functie van Schelbergen.

De opdracht van het college aan Schelbergen blijft gelijk. Maar het verschil is dat Schelbergen nu niet aan de secretaris van het bureau rapporteert, maar rechtstreeks aan het college van bestuur. Volgens collegelid mr H.M. van den Hoofdakker gaat het om een nuanceverschil: Ik zou het reorganisatieproces toch wel rechtstreeks hebben aangestuurd vanuit het directeurenoverleg."

De benoeming van een extra adjunct-secretaris was volgens de universiteitsraad in strijd met de afspraken over de bestuursstructuur tijdens de benoeming van Van den Hoofdakker als collegelid. De secretaris van het bureau zou in het directeurenoverleg voortaan functioneren als een zesde sectordirecteur. Van den Hoofdakker kan zich in die kritiek vinden. Daarom hebben we het nu anders opgelost."

Voor de kritiek uit de raad dat de benoeming ongepast is in een tijd van bezuinigingen, heeft het collegelid echter geen begrip. Natuurlijk is er voor een reorganisatie extra geld nodig, maar de benoeming van een adjunct-secretaris kost niet meer geld. Er wordt geen extra salaris uitgekeerd."