Nieuws - 12 oktober 1995

College wil vier onderwijsinstituten

College wil vier onderwijsinstituten

Het college van bestuur stelt voor om vier onderwijsinstituten aan de LUW op te richten: Levenswetenschappen, Voedsel- en biotechnologie, Omgevingswetenschappen en Maatschappijwetenschappen. Dit schrijft het college in een brief aan de onderwijscommissies (roc's), die zijn uitgenodigd om 16 oktober op het voorstel te reageren.

Het bestuur meent met dit kleine aantal instituten het gehele onderwijsveld van onze universiteit op een logische wijze af te kunnen dekken. Tevens denken wij zo te kunnen komen tot instituten met de nodige bestuurskracht, zonder dat dit hoeft te leiden tot veel extra overheadkosten." De besturen van de vier instituten moeten een onderwijsbudget verdelen over roc's en M.Sc.-opleidingen.

Opvallend is de samenvoeging van de plantaardige studierichtingen met zootechniek en biologie in het instituut Levenswetenschappen. Het college had biologie eerst bij de moleculaire studies ingedeeld, maar riep bezwaren op. Uit het instituut Omgevingswetenschappen blijkt dat de LUW veel omgeving heeft: het bevat zeven doctoraalstudies en vijf M.Sc.-opleidingen, alle op het terrein van landinrichting en milieu. De Dreijen is gegroepeerd in het instituut Voedsel- en biotechnologie, de Leeuwenborch in het instituut Maatschappijwetenschappen.

Na het overleg met de roc's en eventuele aanpassingen wil het college met een definitief voorstel komen, dat in december door de universiteitsraad moet worden goedgekeurd.

 • KOP = Levenswetenschappen Voedsel- en biotechnologie
 • = T10 Landbouwplantenteelt T30 Levensmiddelentechnologie
 • = T12 Tuinbouw T31 Voeding van de mens
 • = T15 Veredeling en gewasbescherming T33 Moleculaire wetenschappen
 • = T20 Zootechniek T34 Bioprocestechnologie
 • = B Biologie S15 Biotechnology
 • = S12 Crop Science
 • = S16 Ecological Agriculture
 • = S19 Animal Science
 • = S20 Aquaculture

 • KOP = Omgevingswetenschappen Maatschappijwetenschappen
 • = T32 Milieuhygiene M10 Economie
 • = L10 Bosbouw M30 Huishoudwetensch.
 • = L20 Agrosysteemkunde O20 Ontwikkelingsstudies
 • = L30 Landinrichtingswetensch. S11 MAKS
 • = L50 Bodem, water, atmosfeer S21 Agric. economics
 • = L60 Landbouwtechniek
 • = O10 Tropisch landgebruik
 • = S10 Soil and water
 • = S13 Tropical forestry
 • = S17 GIS
 • = S18 Agric. engineering
 • = S22 Environmental Sciences