Nieuws - 6 april 1995

College wil bezuinigen op onderwijsvergoeding

College wil bezuinigen op onderwijsvergoeding

Door het aantal vakken aan de LUW drastisch te verminderen en de afstudeervakken te vergroten, kunnen de kosten per student omlaag. Op die manier kan jaarlijks 2,4 miljoen worden bezuinigd op onderwijs. Dit schrijft het college van bestuur in een nota aan de universiteitsraad. Met de nota wil het college geen keuzes maken, maar slechts aangeven dat de in het Masterplan aangekondigde bezuiniging op onderwijs van 4,7 miljoen haalbaar is. In de universiteitsraad werd hieraan getwijfeld.

Wanneer het aantal vakken vermindert, nemen de studentenaantallen per vak toe, redeneert het college. De vergoeding per student kan dan omlaag, want een groot deel van het werk dat docenten verzetten is onafhankelijk van het aantal studenten. Het college spreekt in dit kader over het indikken van studentenstromen.

Voordat dit proces daadwerkelijk een bezuiniging oplevert, moet het onderwijsaanbod met minstens 28 procent afnemen. Want er is een tegenovergestelde kracht aan de gang, erkent het college: bij minder studenten daalt de onderwijsvraag en de deelname per vak juist.

Verder kan volgens het college fors worden bezuinigd op afstudeervakken. Het college grijpt in dit verband terug naar het oude capaciteitsmodel, waarbij de vergoeding per studiepunt die vakgroepen kregen, afnam naarmate de afstudeervakken groter werden. Volgens het huidige capaciteitsmodel neemt de beloning die een vakgroep krijgt, proportioneel toe naarmate het afstudeervak groter wordt.

Bij de herinvoering van het oude model levert een vergroting van het gemiddelde afstudeervak van zestien naar 21 studiepunten een bezuiniging op van anderhalf miljoen, schat het college.

Volgens het college wordt de helft van de bezuiniging uit het Masterplan vanzelf gehaald door een daling van de onderwijsconsumptie. Niet alleen is het aantal eerstejaars de laatste jaren gedaald, studenten zouden door de beperking van de studiefinanciering ook minder tijd hebben om extra vakken te volgen.

Momenteel volgen studenten gemiddeld zeventien procent meer onderwijs dan nodig is om de bul te halen. Het college gaat er vanuit dat deze overconsumptie straks nagenoeg verdwijnt.