Nieuws - 20 juni 1996

College schort discussie over naam LUW op

College schort discussie over naam LUW op

Het college bestuur wil voorlopig niet verder discussieren over de naam van de Landbouwuniversiteit. In een brief aan de universiteitsraad schrijft het college de discussie voor onbepaalde tijd op te schorten. Aanleiding hiervoor is het rapport van de commissie Peper.

Het college overwoog de term landbouw uit de naam van de universiteit te schrappen. Bij een mogelijke nieuwe naam dacht het college aan het korte, internationale bekende begrip Wageningen, vergezeld van de ondertitel universiteit voor landbouw en voeding, natuur en milieu.

Het college had een aantal LUW-relaties hun mening gevraagd over deze mogelijke naam. De achttien respondenten toonden begrip voor de wens landbouw uit de naam te schrappen, maar de meningen over de aandachtsvelden in de ondertitel waren volgens het college verdeeld.

Het college acht een verdere discussie voorlopig niet zinvol, omdat bij een eventueel bestuurlijk samengaan van LUW en DLO, naar aanleiding van het Peper-advies, de naam van de LUW zeker ter discussie komt.