Nieuws - 18 april 1996

College beschermt Plant- en gewaswetenschappen

College beschermt Plant- en gewaswetenschappen

Voortrekken, niet aan de bezuinigingseisen voldoen, ongelimiteerd aio's aantrekken zonder vast personeel af te stoten. Trefwoorden uit betogen van universiteitsraadsleden over de bezuinigingen in de sector Plant- en gewaswetenschappen op de vergadering van de universiteitsraad van 16 april.

De meeste raadsleden vinden dat de sector de bezuinigingsdoelstellingen niet haalt en dat het college er te weinig achterheen zit. De vice-voorzitter van het college van bestuur, mr H.M. van den Hoofdakker, meent dat de sector tot nog toe wel degelijk aan de taakstelling heeft voldaan en stelt bovendien dat er op korte termijn een minimumomvang voor de sector moet komen, los van studentenaantallen.

Het is, wetenschappelijk gezien, een heel goeie sector, met twee uitstekende onderzoekscholen. Bovendien is het voor de Landbouwuniversiteit een cruciale sector die we niet mogen kwijtraken." Hij wees erop dat anderhalf jaar geleden is afgesproken dat de sector 65 procent van de opgelegde bezuinigingen moeten realiseren, omdat er enige hoop was op het aantrekken van de studentenaantallen. Nu dat een illusie blijkt moet de sector de overige 35 procent realiseren.

Die 65 procent is gerealiseerd", stelde de vice-voorzitter. Hij verwacht nog deze week een plan voor de rest.

De fractievoorzitter van de Centrale Lijst, dr ir Y. Rietjens, betoogde dat de vakgroepen zelf het opgelopen tekort bij de sector moeten terugbetalen.