Nieuws - 27 juni 1996

Chemie en computers

Chemie en computers

Het Vak

 • A500-205
 • Een studiepunt
 • Verplicht voor doctoraal T33A+B+C+D, beperkte keuze voor T34 A
 • Docenten: dr M.A. Hemminga en ir F.J. Vergeldt
 • Practicum
 • Geevalueerd februari 1992

  Tijdens het practicum vroegen studenten zich regelmatig af wat de link met de praktijk is. Daarom zouden ze graag wat meer demonstraties zien. Afgesproken is dat studenten op vrijdagmiddag demonstraties kunnen krijgen. Daar is het nooit van gekomen, zegt docent Vergeldt. Ik maak tijdens mijn practicumonderdeel wel een rondgang over de vakgroep en laat dan wat opstellingen zien. Dat waarderen studenten, maar ik weet niets van een afspraak over geregelde demonstraties."

  Volgens zijn collega Hemminga zijn de demonstraties ook minder nijpend geworden omdat het aantal studenten is gehalveerd. Het wordt voor de docenten dan veel makkelijker om tijdens het practicum eens wat extra's te laten zien of uit te leggen waar het allemaal voor dient." Ook het probleem van de slechte communicatie tussen studenten en assistent is volgens Hemminga verbeterd met de kleinere groep.

  De studenten klaagden in de evaluatie dat de toets werd afgenomen voordat het verslag was nagekeken. Daar is niets aan veranderd, aldus Vergeldt. De toets is een dag na de laatste practicummiddag. Dat betekent dat we de verslagen de volgende ochtend nog nakijken. Dat lukt meestal wel, maar van de andere kant tellen de verslagen veel zwaarder dan de toets. De toets is vooral voor de afronding en om te testen of er studenten bij zijn die in het groepswerk alleen maar hebben zitten notuleren wat de ander deed zonder er iets van te begrijpen.

  Het practicum is inhoudelijk al enkele keren aangepast aan de nieuwste technieken. De docenten worden daarbij geholpen door de jaarlijkse evaluaties via de Muggen-enquete. Hemminga: Studenten zijn het best in staat om overlap met andere vakken aan te geven of te zeggen waar het studiemateriaal verbetering behoeft. De studentenevaluties zijn ons beste referentiekader."

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.