Nieuws - 29 februari 1996

Certificering tropisch hardhout bekritiseerd

Certificering tropisch hardhout bekritiseerd

De Nederlandse regering bewandelt in haar streven naar een duurzaam beheer van tropische bossen een risicovolle route. Ze laat zich vooral leiden door een emotionele roep uit de maatschappij om snelle maatregelen en minder door wetenschappelijk gefundeerde beleidsopties. Hierdoor heeft de regering te snel ingezet op de certificering van duurzaam hardhout. De effecten van dit instrument zijn echter beperkt en de invoering blijkt bijzonder lastig. Dit stelde ir E. Lammerts van Bueren, directeur van Stichting Tropenbos, op 21 februari tijdens een gastcollege bij het vak Bospolitiek.

De certificering betreft nu alleen de internationale houthandel; de veel omvangrijker nationale handel blijft buiten schot. Volgens Lammerts van Bueren is het beter als beide zaken worden gecombineerd. Daarvoor moet worden nagegaan of nationale regeringen streven naar duurzaam bosbeheer. Het nationale bosbeleid moet als het ware ook worden gecertificeerd.

Ook constateerde de directeur dat de snelle invoering van de certificering op talrijke problemen stuit. Oorspronkelijke internationale plannen waren vooral gericht op handel in tropisch hardhout. Pas veel later erkenden westerse landen dat zij ook duurzaam hout moeten produceren. Eveneens is onvoldoende bekeken of het volgens de wereldhandelsverdragen mogelijk is om de import van niet gecertificeerd hout te weigeren.