Nieuws - 11 april 1996

Buitenuniversitaire leden willen in onderwijsinstituut

Buitenuniversitaire leden willen in onderwijsinstituut

Ik maak mij zorgen of de universiteit het tempo van de maatschappelijke ontwikkelingen kan volgen." Dat zei buitenuniversitair raadslid ir A. Augustijn tijdens de vergadering van de overleggroep onderwijs en onderzoek van de raad op 9 april. Zij acht het daarom zinnig dat er buitenuniversitaire leden in de besturen van de onderwijsinstituten komen.

Tijdens eerdere besprekingen over de nieuwe onderwijsinstituten vroeg Augustijn ook al aandacht voor een buitenuniversitair geluid in de instituten. De rector antwoordde toen dat dit ter sprake zou komen bij de vorming van de instituutsbesturen. Nu die besturen voor het grootste deel zijn gevormd, antwoordde de rector dat het vooral de roc's zijn die contacten hebben met de arbeidsmarkt en het beroepenveld. Het is aan de besturen van de instituten om van die expertise gebruik te maken. Ik denk dat het niet zinnig is om op centraal niveau te regelen dat buitenuniversitaire leden verplicht vertegenwoordigd zijn in de onderwijsinstituten", aldus de rector.