Nieuws - 11 juni 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Johan Janssen, tussen 1988 en 1994 raadsvoorzitter van de LUW, wordt de nieuwe raadsvoorzitter van de Universiteit Utrecht. Hij is momenteel interim-manager bij het ministerie van LNV, waar hij drie dagen in de week blijft werken. De 45-jarige Janssen studeerde ooit rechten in Utrecht en wil in zijn nieuwe baan creatief op zoek gaan naar nieuwe manieren om de inspraak in het universitair bestuur gestalte te geven na de invoering van de bestuurswet MUB. Veel belangrijker dan de bevoegdheden van de nieuwe universiteitsraad vindt Janssen de vraag of er mensen van voldoende kwaliteit in zo'n raad zitten. Hij vindt het onverstandig van het Utrechtse bestuur dat hij niet bij de vergaderingen van het college mag zitten. Zo krijgt de voorzitter onvoldoende kans zijn rol als intermediair te spelen, dat kan contraproductief werken. (U-Blad)
  • De Delftse universiteit gaat Indonesische studenten helpen die door de devaluatie van de roepia in financiele problemen zijn gekomen. De 110 Indonesische studenten in Delft hebben een brief ontvangen waarin hen onder voorwaarden een geldbedrag wordt toegezegd en de universiteit onderhandelt met uitzendbureaus over de mogelijke bijbaantjes voor de Indonesiers. Het probleem is dat zij eigenlijk een werkvergunning nodig hebben; deze wil de universiteit nu regelen. (Delta)
  • Ondertussen onderhoudt Delft redelijk nauw contact met de nieuwe Indonesische president, B.J. Habibie. Afgelopen november sprak het Delftse bestuur nog met hem tijdens een bezoek aan Indonesie. Habibie studeerde halverwege de jaren vijftig lucht- en ruimtevaart in Delft, maar week vanwege de kwestie-Nieuw Guinea uit naar Aken. Op technologisch gebied is Habibie een visionair iemand met grote gaven, stelt de Delftse rector Wakker. (Delta)
  • De Groningse universiteit wil het beheer onderbrengen in een facilitair bedrijf. Activiteiten als de restauratieve voorzieningen, de centrale reprodiensten, huisvesting en bouwzaken, post- en archiefzaken en de conciergedienst vallen onder het facilitaire bedrijf, dat driehonderd werknemers gaat tellen en dertig miljoen gulden per jaar zal omzetten. Groningen wil een duidelijke scheiding tussen de beleidsontwikkeling, die in een stafdienst worden ondergebracht, en de beleidsuitvoering. Het plan is gebaseerd op een onderzoek van consultancybureau Twijnstra Gudde, dat kritiek leverde op de versnippering van de faciliteiten. (UK)
  • De Universiteit van Amsterdam versoepelt de norm voor excellente studenten. Sinds vorig jaar kunnen studenten daar een heel of een half jaar studiefinanciering van de universiteit krijgen, als ze gemiddeld een acht halen en na afloop van hun beursperiode 168 punten hebben behaald. Nu nog geen tien studenten zich voor de regeling hebben aangemeld, verlaagt Amsterdam de criteria: ook studenten met een zeven en een half als gemiddeld cijfer komen in aanmerking. (Folia)
  • Bij de Leidse betafaculteiten lopen de laatste jaren veel Russische gastmedewerkers rond. Wij hebben goede ideeen, jullie een goede organisatie en geld, stelt de Russische fysicus Chapovski, de afgelopen vier jaar medeverantwoordelijk voor dertig Leids-Russische publicaties. Leiden is blij met de gastmedewerkers, promovendi en postdocs uit Rusland, omdat er een tekort is aan afgestudeerde beta's die voor een oio-salaris vier jaar onderzoek willen doen. Samenwerking moet ervoor zorgen dat de onderzoeksgroepen in Rusland niet verder wegkwijnen. Dat is netter dan het wegkopen van goede Russische onderzoekers, zoals de Amerikanen doen, vinden de hoogleraren. Daarmee ontwricht je de universiteiten en instituten. (Mare)
  • De Maastrichtse universiteit dreigt de dupe te worden van haar eigen populariteit. Door de groei van het aantal studenten moet de universiteit voor 180 miljoen gulden extra gebouwen plaatsen en dat geld compenseert de overheid niet. Als gevolg moet Maastricht vanaf 2002 zo'n drie miljoen per jaar bezuinigen. Een slechte financiele planning? De voorzitter van de Raad van Toezicht: Ik praat voortdurend met het departement over de financiering. En ik heb de indruk dat daar begrip ontstaat voor onze positie, dat het huidige financieringsstelsel nadelig is voor groeiende universiteiten. (Observant)