Wetenschap - 9 april 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Tien buitenlandse studenten van de Universiteit van Amsterdam eisen hun cursusgeld terug, omdat de opleiding van het Amsterdam Center for Comparative European Social Studies (Access) niet deugde. De verplichte cursus over methoden van empirisch onderzoek is door de slechte organisatie en het gebrek aan structuur uitgedraaid op een totale mislukking, menen de studenten. De cursusleiders hebben dit erkend en kenden vorig jaar negenhonderd gulden per student toe, maar deze vinden dit te weinig. Ze willen het volle pond, 3500 gulden. Access vindt negenhonderd gulden voldoende, omdat het tweede deel van de cursus in orde was. Als het centrum echter niet met meer geld over de brug komt, willen de studenten de kwestie aankaarten bij minister Ritzen of de rechter. (Folia)
  • De Leidse universiteit wil vaker een dr Clavan leveren. Wetenschappers in de niet-westerse studies moeten vaker naar buiten treden om commentaar te leveren op hedendaagse kwesties als de economische malaise in Indonesie en de politieke situatie in Irak, meent het faculteitsbestuur Letteren. Dergelijk commentaar zou een tegenprestatie zijn voor de maatschappelijke investering in de niet-westerse studies. Leiden heeft namelijk een convenant gesloten met minister Ritzen, die twee miljoen gulden per jaar overmaakt om bezuinigingen op de kwetsbare tropische studies te voorkomen. Daar moet de universiteit iets tegenover stellen, meent de letterenfaculteit. (Mare)
  • Sinds enige tijd ontbijt de Twentse rector Frans van Vught een keer per maand met studenten. Onder het genot van broodjes, jus d'orange en eitjes kunnen ze dan overleggen over het onderwijs. Inmiddels is het programma uitgebreid. Een gastspreker zal een inleiding houden over een bepaald thema. De eerste gastspreker is Frans van Vught, over veranderingen aan de UT. (UT-Nieuws)
  • De afdeling Studentenzaken van de Vrije Universiteit zoekt twee nieuwe medewerkers en wil vanwege de samenstelling van het team - allemaal vrouwen - graag twee mannen aannemen. Dat schreef de afdeling ook in de advertentietekst, die ternauwernood kon worden tegengehouden door de afdeling Personeelszaken. De passage is in strijd met de Wet gelijke behandeling. In de wet staat dat je in je vacatures uitzonderingen mag maken voor achterstandsgroeperingen. Mannen behoren daar nog steeds niet toe. Nu kan de selectiecommissie nog zorgen voor mannen bij Studentenzaken, want over de selectie zegt de wet niets. (Ad Valvas)
  • Deze week ging in Leiden het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis open. Het publiek kan zich vergapen aan biologische schatten, zoals dinosaurusskeletten, weekdieren op sterk water en opgezette vogels en zoogdieren - een fractie van de in totaal tien miljoen dieren die in Leiden zijn opgeslagen. De band tussen Naturalis en de Leidse universiteit is minimaal, omdat de wetenschappelijke interesse in de klassieke diertaxonomie flink is afgenomen. De laatste paar jaar neemt de belangstelling echter toe onder de moleculaire biologen, die met DNA-onderzoek nieuwe afstammingslijnen van soorten vinden. (Mare)
  • De universiteitsraad van de Vrije Universiteit nam een motie van onvrede aan, gericht aan het college van bestuur. De feodale dictaathouding die het college gedurende het hele proces heeft laten zien, ontneemt het college het recht het ooit nog over de overlegcultuur van de VU te hebben, merkte een raadslid op over de totstandkoming van het statuut van de VU. Een organisatie gaat naar de knoppen als het bestuur geen steun probeert te zoeken voor zijn besluiten, vond een ander raadslid. Het gaat niet om macht, reageerde het college, maar om verantwoordelijkheden op de juiste plaats neerleggen. (Ad Valvas)
  • De Universiteit Twente introduceerde vorig jaar het major-minor-studietraject, waarin de studenten naast hun hoofdstudie een tweede, kleinere studie volgen en zo een bredere academische vorming krijgen. Dit plan moet het aantal studenten in Enschede opkrikken, maar onderwijsgoeroe Wijnen (Maastricht) twijfelt aan het succes ervan. De Twentse opzet verandert niets aan de aard van het onderwijs, het voegt niets toe aan typisch academische vaardigheden als analytisch denken, probleemgericht benaderen en het stellen van de juiste vragen. (UT-Nieuws)