Wetenschap - 5 februari 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Een onafhankelijke commissie gaat toezicht houden op de introductie van Groningse studenten. Dit naar aanleiding van de dood van een Groningse student na een inwijdingsritueel met veel jenever in een studentenhuis. De commissie zou moeten bestaan uit een arts, een studentenhulpverlener en een verenigingslid, stelde een commissie van de Groningse universiteit voor. De Groningse studentenverenigingen staan hier welwillend tegenover, maar de Landelijke kamer van verenigingen (LKVV) ziet niets in deze van boven opgelegde commissie. Dit plan, waarover nauwelijks is overlegd met de verenigingen, is gedoemd te mislukken, meent de LKVV. (UK)
  • Gaat na Leiden ook de Universiteit van Amsterdam de beurspromovendi weer een aio-salaris geven? De steen en been klagende Amsterdamse promovendi hopen van wel, maar het college van bestuur weet voorlopig van geen wijken. Wel gaat de universiteit de beurs met vierhonderd gulden in de maand verhogen en mogen faculteiten weer aio-banen ter beschikking stellen als er problemen ontstaan bij de werving van de promovendi. (Folia)
  • Binnen de Leidse faculteiten overheerst tevredenheid nu ze weer aio's kunnen aanstellen. Het is op dit moment zo dringen op de arbeidsmarkt dat zelfs het vinden van aio's al niet gemakkelijk is, meldt de secretaris van een onderzoeksinstituut. Toch is er ook een keerzijde. Het aanstellen van aio's kost veel geld. We lopen het risico dat we niet kunnen voldoen aan de verplichtingen van de onderzoekschool, stelt de letterendecaan, die schat dat een aio dertig tot vijftig procent duurder is dan een beurspromovendus. (Mare)
  • Het bestuur van de Universiteit Utrecht krijgt het verwijt dat het Piet Vroon, die onlangs zelfmoord pleegde, te hard heeft aangepakt. Het college van bestuur schreef Vroon, na een omstreden optreden van hem in het tv-programma Spijkers, een brief waarin het de komst van de bedrijfsarts aankondigt aangezien u de universiteit in diskrediet heeft gebracht. Een buitengewoon cru gestelde brief die nooit verstuurd had mogen worden aan een doodzieke man, reageert Andre Klukhuhn, hoofd Studium Generale, die tevens opmerkt: Niets kon Piet helpen, maar voor het eigen geweten was het beter geweest als de universiteit zich wat menselijker had opgesteld. (U-blad)
  • Medewerkers van de Maastrichtse universiteit krijgen een fiets cadeau als ze binnen een straal van vijftien kilometer van Maastricht wonen. Ze mogen op kosten van de universiteit een tweewieler van maximaal 750 gulden uitzoeken. Zo wil het bestuur de medewerkers uit de auto krijgen. Ook personeelsleden van buiten een straal van vijftien kilometer komen in aanmerking als ze kunnen aantonen dat ze de fiets ook daadwerkelijk gebruiken om naar het werk te gaan. De nieuwe fietsers raken hun parkeerplaats en hun vergoeding voor het woon-werkverkeer kwijt. (Observant)
  • Ook Utrecht heeft zijn veefokkers, studenten Diergeneeskunde die hun horizon willen verbreden door zich te verdiepen in de rundveefokkerij. Hun vereniging bestond onlangs tien jaar, wat werd gevierd met excursies naar proefboerderijen, een boerenbraderie en een spetterund schuurfeest. Populair bij de Utrechters zijn ook de jaarlijkse veebeoordelingsavonden, waar studenten van de LUW en de agrarische hogescholen oefenen voor het landelijke studentenkampioenschap in deze tak van sport. (U-blad)
  • De Nijmeese neuro-anatomen zijn klaar nu ze het driedelige standaardwerk The Central Nervous System of Vertebrates hebben afgerond. De onderzoekers, analisten en tekenaars - regelrechte kunstenaars - deden er 25 jaar over, maar de afgelopen jaren is de groep geslonken van veertig naar minder dan tien. Iedereen die iets wil weten over het zenuwstelsel van gewervelde dieren, komt bij dit werk uit, stelt auteur Hans ten Donkelaar. Maar voor dit soort fundamenteel onderzoek is geen geld meer te krijgen. Hij verhuist naar het toegepaste klinische onderzoek. In de neurowetenschappen komt het boek van pas, denkt de onderzoeker, gelet op de rattificatie: 95 procent van het onderzoek gebeurt met ratten, terwijl er vijftigduizend gewervelde dieren zijn. Hele generaties neurowetenschappers hebben nog nooit een ander zenuwstelsel gezien dan dat van de rat. (KU-Nieuws)