Nieuws - 18 september 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De Universiteit van Amsterdam overweegt een orientatiejaar in te voeren voor aankomende studenten. Studenten schrijven zich niet in aan de universiteit en krijgen geen studiefinanciering, maar kunnen desondanks enkele onderwijsmodules volgen. Het jaar daarop kiezen ze hun studie en schrijven ze zich in. De universiteit wil deze regeling samen met de hogeschool in Amsterdam opzetten. (Folia)
  • Endemol Entertainment, groothandelaar in vertier en emoties op tv, gaat college geven aan de Universiteit van Amsterdam. Om de week komt een kopstuk uit de stal van Endemol een praatje houden in de masterclass, de week daarna zet een docent Communicatiewetenschap deze bijdrage in een theoretisch onderzoekskader. Slechts 25 studenten mogen meedoen. Om het overzicht te bewaren, aldus de coordinator. (Folia)
  • Zit de Eindhovense studentenvakbond jarenlang tevergeefs te zeuren om vier bestuursbeurzen, dit jaar worden ze opeens toegekend door het college van bestuur. Het probleem nu: er zijn maar drie studenten te vinden voor een bestuursbeurs. (Cursor)
  • De Groningse universiteit begint dit jaar een nieuwe vierjarige studie Technische planologie. Eerst was deze richting nog onderdeel van de studie Sociale geografie, maar de beroepsvereniging van planologen erkent binnenkort die tweejarige opleiding niet meer. Er verandert dus niet zoveel, vertelt de studiecoordinator, die de arbeidsmarktperspectieven hoog inschat. Er breekt een droomtijd aan voor de planologen, met alle infrastructurele projecten die op stapel staan. (UK)
  • De Leidse rector Wagenaar keek tijdens de pauze stiekem in de aantekeningen van de studenten tijdens het virologiecollege over de pokkenbestrijding. Vier studenten hadden het hele uur zitten kwebbelen en eentje had alleen opgeschreven: de koepok zegt boe. Niet effectief studeren, meldde hij in het tv-programma Netwerk. Dat is dus helemaal niet waar, reageert een van de studenten. Ze toont de aantekeningen en meldt dat alle vier het examen hebben gehaald met een acht of negen. Ondertussen hebben ze veel roem verkregen met hun mooie dichtregel. (Mare)
  • De Universiteit Utrecht heeft een fonds in het leven geroepen voor jonge onderzoekers en promovendi uit Oost-Europa en de ontwikkelingslanden. Het Utrecht Scholarship Fund bevat drie ton per jaar, voor een periode van vier jaar. Een cadeautje voor scheidend rector Hans van Ginkel, die dit fonds al eerder wilde oprichten en de helft van de subsidie voor eigen rekening neemt. De universiteit zoekt bedrijven en instellingen die ook een duit in het zakje willen doen. (U-blad)
  • Hoe lang is de arm van Douwe Egberts-topman J. van Dijk, voorzitter van de Utrechtse Raad van Toezicht? Die vraag houdt de universiteit bezig, nu er DE-koffiezetautomaten zijn geplaatst in verschillende onderwijsgebouwen in de binnenstad, waar vroeger Max Havelaar werd geschonken. Van Dijk had eerder geklaagd dat de universiteit Max Havelaar schonk, maar hij heeft geen bemoeienis met de plaatsing van de DE-automaten, verzekert de projectleider van de restauratieve dienst. Max Havelaar-automaten zijn erg duur en de universiteit wil er financieel niet bij inschieten, is zijn verklaring. De Utrechtse studentenvakbond laat het er echter niet bij zitten. (U-blad)
  • De Universiteit Maastricht trekt veel extra studenten. Met name de faculteit Gezondheidswetenschappen doet het goed: vorig jaar 465 eerstejaars, dit jaar 661. De faculteit wil een half miljoen gulden extra van het universiteitsbestuur om deze aanwas goed te kunnen opvangen. Het bestuur heeft echter gemengde gevoelens: fijn dat er zoveel studenten komen, maar de faculteit is net gereorganiseerd vanwege de afnemende belangstelling onder de studenten. Maastricht wil nu ontslagen personeel op wachtgeld inzetten op de extra onderwijstaken. (Observant)
  • De vier klassieke universiteiten (Leiden, Amsterdam, Utrecht en Groningen) brachten bij de opening van het academisch jaar een eigen boekwerkje uit, Onderwijs op maat, waarin ze uitleggen dat ze de enige echte universiteiten zijn. Dat is pretentieus en arrogant, vinden de andere universiteiten. Ook in eigen huis is er kritiek. Zelden is zoveel nietszeggend stuntelig proza in een brochure samengeklonterd, stelt het Leidse Mare. En de Maastrichtse rector Cohen in het Utrechtse blad: Schrijf al die onzin nou niet op, maar maak waar wat je wilt. (Mare/U-blad)