Nieuws - 28 augustus 1996

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Waar in Wageningen de PvdA-fractie een fiets uitkeert aan de eerstejaars met de meeste goede antwoorden, pakken ze het in Delft steviger aan: studentenvereniging Wolbodo verlootte een auto onder de 1700 nieuwkomers. Een tweedehands Opel Kadett
  • De milieuwinkel van de Vrije Universiteit is opgeheven. Deze wetenschapswinkel deed onderzoek voor minder draagkrachtige groepen en voerde de afgelopen twee jaar vijftig onderzoekjes uit. Genoeg opdrachten, maar het begrotingstekort van tienduizend gulden wilde niemand opvullen. Eerder hield de wetenschapswinkel van de economische faculteit van de VU op te bestaan. Deze winkel kampte met weinig opdrachten en geringe belangstelling onder studenten om de opdrachten uit te voeren. (Ad Valvas)
  • De fractie Progressief Personeel van de Universiteit van Amsterdam stapte in juni uiteindelijk toch uit de universiteitsraad, omdat ze vond dat het college van bestuur haar niet serieus nam. Van de dertien leden hebben er echter nog maar zes hun mandaat ingeleverd. De anderen houden recht op de vergoeding als raadslid en die is niet misselijk: twintigduizend gulden voor ondersteunend personeel, dertigduizend voor wetenschappers. Van kwade opzet is geen sprake volgens de fractie; het is gewoon slonzigheid. (Folia)
  • Philips-topman Cor Boonstra, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Eindhovense universiteit, meent dat wetenschap gericht en gekanaliseerd beoefend dient te worden. Onderzoekers hebben meer behoefte aan richtinggevend beleid dan aan stuurloze creativiteit, stelt Boonstra op basis van de ervaringen bij Philips Research. Toch ziet hij een verschil tussen een universiteit en een onderzoekslab - per slot van rekening heeft de universiteit ook nog een educatieve taak te vervullen. (Cursor)
  • De Delftenaar dr Wim Ravesteijn bestudeerde de irrigatiewerken van Nederlandse makelij in Indonesie van na 1832. Er bestaat in Nederland een soort stammenstrijd. Delft is voorstander van het absolute stelsel, waarin alles gemeten wordt en het water met een relatief ingewikkeld sluizenstelsel wordt verdeeld. Wageningen is voor een proportioneel stelsel, tenslotte is dat gemakkelijker voor de lokale bevolking. Het is interessant dat die discussie een eeuw geleden ook speelde. Bovendien waren er zelfs experimenten: de ene landstreek werd proportioneel, de ander absoluut geirrigeerd. Dat was echt een eye-opener. (Delta)