Nieuws - 15 mei 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Het blad van de Technische Universiteit Eindhoven werkt aan een interessant zomers probleem: waarom spoelen er aan de Nederlandse kust overwegend linkerschoenen aan, terwijl er in Schotland vooral rechterschoenen op het strand worden gevonden. De verschillen zijn significant in statistische zin en worden mogelijk veroorzaakt door aero- en aquadynamica: de schoenen drijven op de kop, van de linkerschoenen is de linkerkant dan langer en door de wind drijven ze een andere kant op dan de rechterschoenen. Betere oplossingen graag naar drs Mardik Leopold van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek te Wageningen
  • De Wageninger Sander Zwart, bekend van de scoorkaarten van chipsfabrikant Smiths, heeft weer toegeslagen. Aegon-dochter Spaarbeleg is de actie Clubsparen begonnen, waarbij verenigingen nieuwe leden kunnen aanbrengen. Voor de eerste vier klanten krijgt de vereniging vijftig piek per klant, daarna de helft. De nieuwe rekeninghouder krijgt vijftien gulden. Spaarbeleg rekent geen minimuminleg, zodat iedereen aardig kan verdienen aan een inleg van een gulden. Voor meer info: http://www.wau.nl/balderin/spaarbeleg.htm
  • Het Twentse college van bestuur wilde eind april de huidige voorzitter Veldman laten opvolgen door de lokale politiechef IJzerman en het universiteitsblad zette deze benoeming keurig in de krant via een interview met IJzerman. Toen minister Ritzen de politiecommissaris weigerde en op de hoogte raakte van het interview, stelde hij: Dit blad mag niet verschijnen. Het college van bestuur besloot de verspreiding van het blad te blokkeren, omdat het beschadiging vreesde van de politiechef. Die had zelf geen enkele moeite met de publicatie. Het universiteitsblad: De plotselinge angst van het UT-bestuur voor een afwijzende, want toornige minister strookt allerminst met haar ondernemende insteek. Uiteindelijk is het blad toch verspreid
  • De Leidse beurspromovendi leven op een onverantwoord minimum, stelt het Leids Promovendi Overleg. Ze moeten rondkomen van 1366 gulden netto per maand, 474 gulden minder dan een eerstejaars aio. Ze hebben geen budget voor congressen, opleidingen moeten ze zelf regelen en reiskosten moeten ze vaak uit eigen zak betalen. Bovendien is het boekenbudget van 1200 gulden afgeschaft. Leiden voerde in 1995 de beurspromovendus op, omdat de assistenten in opleiding, die een arbeidscontract hebben, de universiteit opzadelen met wachtgelden. Toen deed het college van bestuur de toezegging dat de bursalen extra immateriele vergoedingen zouden krijgen, maar de promovendi merken daar niets van
  • In Wageningen is het probleemgericht onderwijs al aardig ingeburgerd, maar in Amsterdam is het nieuw. Biologie begint volgend jaar met probleemgestuurd onderwijs, kopt ons zusje Folia. De studenten kunnen afstuderen in maatschappelijke biologie, waarbij ze in werkgroepjes praktische problemen voor een biologisch bedrijfje moeten oplossen. Langs deze weg probeert de Universiteit van Amsterdam de arbeidsmarktperspectieven te verbeteren van biologen die niet in het onderzoek terechtkomen
  • De studenten van de Vrije Universiteit streden onlangs weer om de titel Uilenwietkweker van het jaar. In Uilenstede, de wijk waar veel VU-studenten wonen, wordt dan de plaatselijke wiet gekeurd. Vroeger nam de jury het materiaal mee naar huis om het daar te testen, nu moest het ter plekke worden beoordeeld. De een vriest de beste zaden van het voorgaande jaar in om mee verder te kweken, de ander loopt de planten de hele dag van balkon naar balkon te slepen om zoveel mogelijk zonlicht te vangen. Ecokweker Eddy kwam als beste uit de rook naar voren en mocht een zilveren antennepijp als wisseltrofee mee naar huis nemen, meldt Ad Valvas
  • Alle universiteiten hebben topindustrielen gekregen in hun raad van toezicht. In Delft zijn ze blij met president-directeur Slechte van Shell Nederland, die alle doemscenario's over het milieu en de uitputting van hulpbronnen afwijst omdat de technologie alles heeft opgelost en blijft oplossen. Wie de toekomst ervaart als tegenwind, loopt de verkeerde kant op, is de bestuurlijke filosofie van Slechte