Wetenschap - 6 februari 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Enkele Eindhovense lullo's zijn op zoek naar een nieuwe huisgenoot en melden in dat kader: Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, dlen wij U mede dat, voor ons toch nog onverwacht, de Here to Zich heeft genomen onze suicidaal ingestelde huisgenoot. Smakeloos, oordeelt het Universiteitsblad Cursor. Nu snappen we meteen waarom die huisgenoot zichzelf van kant maakte; met zulke ranzige figuren wil je echt niet samenwonen.
  • Groningen had onlangs een promotie met een luchtje. Directeur Cor Molenaar (47) van Ogilvy & Mather Dataconsults wist in drie jaar te promoveren, zonder universitaire opleiding. Nu komt zoiets wel vaker voor, maar boze tongen beweren dat Molenaar's medewerker Frans Plat (ex-marktkundige in Groningen) het proefschrift heeft geschreven. Iedereen ontkent natuurlijk, al merkt de promotor op over Molenaar: Onderzoek doen bleek niet je sterkste kant. Darom hebben we allebei een teammaatje gezocht: jij Frans Plat, ik Janny Hoekstra. Eigenlijk hadden er op dit proefschrift vier namen moeten staan.
  • In navolging van Wageningen wil de Universiteit Utrecht systematisch aandacht geven aan duurzame ontwikkeling in het onderwijs. De Utrechters willen onder het motto Greening the curricula een proef doen bij enkele faculteiten met speciale cursussen, waarin de kennis op het gebied van duurzaamheid wordt gebundeld. De progressieve studentenorganisatie heeft zestien aanbevelingen opgesteld, maar rector Van Ginkel wil een stap tegelijk zetten
  • Tien jaar na de introductie van het aio-stelsel maakt KU Nieuws, het blad van de Nijmeegse universiteit, de balans op. Die valt niet mee: slechts vijftig procent van de aio's en oio's wier contract inmiddels is afgelopen, zijn gepromoveerd. De Nijmeegse beta-faculteiten doen het goed: veel promoties, weinig afvallers, snel promoveren. Bij Godgeleerdheid haalden drie promovendi de eindstreep, terwijl de faculteit vijftig arbeidsjaren in promovendi investeerde. Degenen die promoveren, doen daar gemiddeld vijf jaar en twee maanden over. Vooral de vrouwelijke aio's en oio's komen moeilijk tot een promotie. De remedie voor de slechte resultaten: beloon snelle promoties. Dit kan vakgroepen aanzetten om aio's niet langer onder de hoede te stellen van slechte begeleiders, stelt de voorzitter van de aio-begeleidingscommissie
  • Ruim tachtig procent van de Nijmeegse studenten heeft een bijbaantje, blijkt uit de studentenenquete in Nijmegen. Vorig studiejaar had nog zestig procent van de studenten een baantje naast de studie. Ze verdienen ook meer: 221 gulden per maand in 1996, tegen 172 gulden in 1995. Ondanks al die baantjes studeren ze tegenwoordig meer dan vroeger. Zaten de studenten in 1994 nog 1200 uur per jaar achter de boeken en op college; tegenwoordig is dat 1400 uur, zo'n 32 uur per week gedurende 44 weken per jaar. Uitschieters zijn de studenten bij Natuurwetenschappen en de medische faculteit, die respectievelijk 1900 en 1700 uur per jaar studeren
  • De Maastrichtse jurist prof. Gerard Mols stond de afgelopen maand in de schijnwerpers, omdat hij Koos R. verdedigde in het Hakkelaar-proces. Tien meter dossier, duizend pagina's verhoor en een maandlang zittingsdagen. Geen tijd dus voor het college Verdediging strafzaken, dat hij van december verplaatste naar 20 januari. Maar ook deze afspraak haalde hij niet, omdat het proces een dag uitliep. De rechtenstudenten hebben nu een klacht ingediend bij de Maastrichtse faculteit dat Mols zich niet aan zijn onderwijsafspraken heeft gehouden. De hoogleraar noemt de klacht buitengewoon zurig
  • In Twente kunnen studenten tegenwoordig ontbijten met de rector. De nieuwe rector, bestuurskundige prof. dr Frans van Vught, zit elke eerste woensdag van de maand in het Twentse theatercafe en hoopt daar informele gesprekken te voeren met mee-etende studenten. Het spreekuur wordt ondersteund door broodjes, beleg, melk, thee, koffie en mogelijk een eitje
  • Het uitsterven van de otter in Nederland is veroorzaakt door de vervuiling, heeft de Amsterdamse scheikundige Pim Leonards ontdekt. Hij onderzocht de invloed van pcb's op marterachtigen, zoals de hermelijn, wezel, bunzing en otter. Het pcb-gehalte van de (dode) otters is veel hoger dan de andere soorten, omdat de hoofdmaaltijd van de otter, vis, veel pcb's bevat. Otters uitzetten in de Biesbosch is volgens Leonards niet zinvol: veel te vies. Alleen in delen van Overijssel en Friesland is de water- en viskwaliteit voldoende om de otters verantwoord uit te zetten
  • Natuurbeschermers zijn er in geslaagd het stroomgebied van de Drentse Aa weer in de oorspronkelijke voedselarme staat terug te brengen, maar daarna wachtten ze vergeefs op de terugkeer van een aantal zeldzame plantensoorten. De Groningse ecoloog Roel Strykstra ontdekte de reden: de zaden verspreiden zich met de wind slechts enkele meters per seizoen. Je moet overwegen om bepaalde plantenssoorten uit te zaaien, aldus de ecoloog, al moet ik zeggen dat ik daar gevoelsmatig problemen mee heb. Maar het blijft moeilijk om een natuurgebied te reconstrueren.