Nieuws - 3 december 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Christelijke studentenverenigingen in Amsterdam en Twente hebben op 28 november een Happietaria geopend. Dat is een tijdelijk restaurant, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Gasten kunnen een volledige maaltijd nuttigen. Ze bepalen de prijs zelf, met een minimum van 8,50 gulden. Zo'n Happietaria maakt het mogelijk om mijn geloof handen en voeten te geven, verklaart een Twentse vrijwilliger. De opbrengst gaat naar 23 dorpjes in het Miraj-gebied in India. De studenten van de Vrije Universiteit wijzen naast de naastenliefde op het opdoen van nuttige ervaring bij het organiseren van grote projecten. De Amsterdammers zamelen geld in voor gehandicapte kinderen in Thailand. De studenten maken gebruik van het handboek voor Happietaria's, van de stichting Happy Gift. Op 18 december gaan de tijdelijke keukens weer dicht. (Ad Valvas, UT Nieuws)
  • Ondanks de fusiegolf van de laatste paar jaar is de Europese zuivelindustrie nog erg versnipperd. Dat stelt de Dairy Industry Newsletter (DIN), op basis van een studie. DIN telt 136 Europese zuivelconcerns die meer dan honderd miljoen liter melk verwerken per jaar. Een deel daarvan heeft weinig toekomstperspectief vanwege de beperkte schaalgrootte. Alleen hele grote ondernemingen of kleine die een niche van de markt hebben, staan er goed voor. De Nederlandse reuzen Friesland Coberco en Campina Melkunie hoeven zich weinig zorgen te maken: ze zijn tweede en derde qua grootte. Alleen het Franse Besnier verwerkt meer melk. (VMT)
  • De aio-gastarbeider komt er aan, stelt De Ingenieur. De afgestudeerden in de technische wetenschappen kiezen vanwege salaris en status steeds vaker voor het bedrijfsleven en advertenties van de universiteiten voor aio's leveren amper nog reacties op. Een Delftse decaan maakt zich geen zorgen: In het buitenland zijn voldoende afgestudeerden te vinden die in Nederland als aio willen werken. De Amsterdamse natuurkundige prof. dr D. Lenstra zoekt het dichter bij huis. Iedere keer als ik langs een asielzoekerscentrum kom, denk ik: waarom mogen zij niet als aio werken? (De Ingenieur)
  • Nederland neemt zeventien procent van de wereldexport van tuinbouwproducten voor zijn rekening. Het Nederlandse exportvolume groeit minder snel dan gemiddeld op wereldniveau, maar in geld uitgedrukt daalt het belang niet, omdat de tuinbouw meer toegevoegde waarde genereert. Dat blijkt uit een verkennende analyse van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO). Hoewel de houdbaarheid van groente en fruit toeneemt, gaat de export vooral naar buurlanden. Nederland moet zich daarom ook in de volgende eeuw vooral richten op Europa, meent het LEI. Uitgezonderd het uitgangsmateriaal, dat wel in flinke hoeveelheden afzet vindt in verre markten. (Oogst)
  • De Universiteit van Amsterdam verlaat het Maagdenhuis, symbool van het studentenverzet eind jaren zestig. Het is een onhandig gebouw, stelt de universiteit. Omdat het uit 1784 stammende Maagdenhuis op de monumentenlijst staat, is een ingrijpende verbouwing uitgesloten. Het bestuur verkast naar twee historische panden elders in de binnenstad. Voorts gaat de universiteit veel nieuwbouw plegen om haar gebouwenbestand te concentreren. De kosten daarvan bedragen een miljard gulden, gespreid over vijftien jaar. Voor dit bouwprogramma steekt de universiteit zich flink in de schulden. De ondernemingsraad is tegen: Onderwijs en onderzoek zijn belangrijker dan gebouwen. (Folia)
  • Minister Eveline Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking wil het aantal landen dat structurele hulp ontvangt van Nederland terugdringen tot zo'n twintig. Ze stelt voor om landen met een gemiddeld inkomen van 925 dollar per persoon per jaar van de lijst van 78 landen af te voeren. Daartoe behoren alle Zuid-Amerikaanse landen (inclusief Suriname), Zuid-Afrika, Egypte, Bosnie en de Filipijnen. Haar ingreep is gericht op de bilaterale hulp van Nederland aan ontwikkelingslanden via de ambassades, waarmee 1,3 miljard gulden is gemoeid. De Nederlandse bijdrage aan internationale organisaties en programma's blijft buiten schot. In totaal gaf Ontwikkelingssamenwerking in 1997 zes miljard gulden uit. (Internationale Samenwerking)