Nieuws - 3 juli 1997

Bollen

Bollen

Bollen
Ook kinderen jonger dan dertien jaar zijn aan het bollenpellen geslagen. In een bericht in De Volkskrant zegt een medewerker van de Voedingsbond FNV zich zorgen te maken: jonge kinderen moet je niet blootstellen aan de bestrijdingsmiddelen die de bollenkwekerij gebruikt. Is die vrees gegrond?
Er is geen reden om aan te nemen dat kinderen gevoeliger zouden zijn voor die bestrijdingsmiddelen. En uit onderzoek van TNO blijkt dat er voor pellers geen reden is om bang te zijn voor de gezondheid. Pellers komen met hele kleine hoeveelheden bestrijdingsmiddelen in contact, en dat is een aanvaardbaar risico
Plant en bol zijn kwetsbaar voor bijvoorbeeld aaltjes, virussen en schimmels. Dus gebruikt de teler bestrijdingsmiddelen. Voor de bollen gepot worden, gaan ze in dompelbaden. Tegenwoordig is dat geautomatiseerd; containers van een kubieke meter inhoud worden door heftrucks in een keer in een groot dompelbad gezet. Bollen worden met name gedompeld tegen schimmel. De middelen die ze gebruiken zijn toegelaten; die voldoen aan de wettelijke eisen. Op het veld krijgt de plant te maken met een x-aantal plagen. Daar wordt voor gespoten op de bovengrondse delen
De bollen worden tegenwoordig ook machinaal geoogst. Een apparaat verwijdert de grondresten en de bollen worden gedroogd. Belangrijk is dat pellers alleen in aanraking komen met de dompelresten, niet met de middelen die op het veld zijn gebruikt. De meeste dompelresten zijn in de bodem verdwenen, bijvoorbeeld door micro-organismen, uitspoeling of absorptie in de grond
TNO heeft in 1995 onderzoek gedaan naar de meetbare restanten. De resultaten zijn niet openbaar, maar ik kan er toch wel iets van vertellen. Het blijkt dat 80 tot 97 procent van de middelen weg is. Pellers komen naar schatting per kilo gepelde bollen in contact met enkele microgrammen tot fracties van een microgram - dat is een duizendste van een milligram. Als je steeds bollen met de hoogste dosis pelt, kom je maximaal in contact met ongeveer een milligram bestrijdingsmiddel per dag. In contact komen wil overigens nog niet zeggen dat de pellers die stof ook opnemen. Bovendien gaat het bij de behandeling van bollen meestal om fungiciden. Dat zijn niet de meest toxische middelen. Wel moet de kweker er voortdurend naar streven de bestrijdingsmiddelenconcentratie in het dompelbad zo laag mogelijk te houden
Een ander probleem is dat pellers wel eens last hebben van huidklachten. Niet zozeer door bestrijdingsmiddelen, maar door een gevoeligheid voor stoffen die van nature voorkomen in bijvoorbeeld de tulp en de narcis