Nieuws - 16 februari 1995

Boeh! op Valentijnsdag

Boeh! op Valentijnsdag

Behalve de recente acties in Engeland tegen de kistkalverhouderij, vormde vooral het bezoek van de Franse minister van Landbouw Puech aan zijn collega Van Aartsen de aanleiding voor een grote demonstratie op dinsdag 14 februari bij het Haagse ministerie. Beide ministers praatten onder andere over dierentransport en kistkalveren. Met de door haar georganiseerde actie, wil de Nederlandse Dierenbescherming haar onvrede uiten over de kistkalverhouderij. Volgens de organisatie wordt tachtig procent van de Nederlandse kalveren in kisten gehouden. Voor het tegenargument van organisaties uit de landbouw, zoals het Produktschap voor Vee en Vlees, dat alle kalveren binnen tien jaar in groepen gehuisvest zullen zijn, is de Dierenbescherming niet gevoelig. Zelfs bij groepshuivesting zetten wij grote vraagtekens. Het is allemaal veel te intensief. Voor ons moet het richting scharrelhouderij of biologische veehouderij. Met de actie willen we de Franse minister een duwtje in de rug geven. Va
n Aartsen heeft namelijk toegezegd op Europees niveau te zullen pleiten voor een verbod op het houden van kistkalveren. Binnen Europa zal hij hiervoor met name van de zuidelijke lidstaten weinig steun kunnen verwachten, omdat dierlijk welzijn daar veel minder telt. Met de actie hopen we Puech zo ver te krijgen dat hij het voorstel zal steunen", aldus een woordvoerster.

De Dierenbescherming laat verder weten slechts eenmalig de straat op te gaan, hoewel het de heftige acties in Engeland steunt. Wij hebben goede banden met politici in Den Haag en zitten dan ook op de lijn om zaken te veranderen via de wetgeving. Dat blijkt heel aardig te werken en daarom stellen wij bij acties ook altijd als doel een verandering van de wetgeving."