Nieuws - 28 maart 1996

Biologie vreest beurssubsidie andere universiteiten

Biologie vreest beurssubsidie andere universiteiten

Als andere universiteiten extra beurzen gaan verstrekken aan aankomende studenten, dan moet de LUW zich ernstig afvragen of ze achter kan blijven. Dat vindt de studiecoordinator van biologie, dr ir C. Bos. Hij schrijft dat in een brief aan het college van bestuur.

Onlangs maakte een aantal universiteiten bekend dat zij studenten een extra jaar studiefinanciering bieden als deze hun beta-richtingen volgen. Volgens Bos kan deze subsidie nadelige gevolgen hebben voor LUW-richtingen als Biologie, Agrosysteemkunde en Moleculaire wetenschappen. Het kan grote effecten hebben op het keuzegedrag van studenten. Daarom zou ik ervoor willen pleiten dat de universiteiten het tij keren en samen zeggen dat ze zo niet verder gaan", aldus Bos.

Hoofd voorlichting P.H.M. Aben is het eens met Bos. Maar tot op heden gaat het erg goed met de vooraanmeldingen en bovendien denk ik dat de besturen van de universiteiten er samen wel uit zullen komen. Ze hebben ook afgesproken om gezamenlijk beleid te maken over de hoogte van het collegegeld voor mensen wiens beurs is afgelopen. Ze hebben dus de neiging om dit soort zaken in overleg te doen", meent Aben.