Nieuws - 4 september 1997

Biologie van lagere planten

Biologie van lagere planten

Biologie van lagere planten
Het Vak
 • F050-210
 • Aantal respondenten: 89
 • Attentiewaarde overschreden voor didactische verzorging
 • Algemene waardering 3,1 op een schaal van 1 tot 5
 • Docent: prof. dr Michiel Willemse
  Biologie van lagere planten is een verplicht vak voor doctoraalstudenten Biologie. Het vak geeft een overzicht van de biologie van lagere planten, algen, schimmels, varens, mossen en korstmossen
  Ik denk dat het vak laag gewaardeerd wordt omdat het directe nut voor studenten niet zo duidelijk is. Toch denk ik dat het vak erg belangrijk is voor biologen. Het is een soort warenkennis; als bioloog moet je gewoon weten wat de natuur te bieden heeft, zegt docent prof. dr Michiel Willemse
  We zijn samen met het Steunpunt educatief computergebruik bezig het vak aantrekkelijker te maken met computer-ondersteund onderwijs. Het grote voordeel van zo'n programma is dat het interactief is. Met het programma laten we bijvoorbeeld zien dat er mossen zijn die regenwater opvangen en dat opslaan en mossen die het water dat ze nodig hebben uit de grond halen. Het programma laat stapsgewijs de verschillen tussen die mossen zien. Vroeger hadden we een practicumonderdeel waarin studenten delen van de mossen moesten bekijken en beschrijven. Die stap hebben we nu in het programma. Bij het aanklikken van de naam van een onderdeel licht dat onderdeel op in een schematische tekening of foto.
  Het programma bestaat uit verschillende modules. Voordat ze aan het practicum beginnen, doorlopen de studenten de module die aansluit bij de experimenten. Na elke module kunnen de studenten hun kennis toetsen in een test. Bijna alle studenten waren vorig jaar positief over het pakket. Wel hebben we besloten de resultaten van de toetsen niet langer mee te laten tellen voor het eindcijfer. Studenten gaven aan dat ze de toetsen liever wat vrijblijvender zouden willen benutten om hun kennis te toetsen.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden