Nieuws - 1 juni 1995

Biologie mag

Biologie mag

De studierichting Biologie is de eerste richting die een programmavoorstel voor verblokt onderwijs heeft ingediend. In plaats van vakken door het trimester heen zullen studenten in het derde jaar vakken volgen van zes weken, afgesloten met een examen. Dit staat in een voorstel van de studierichting, waarover de Vaste onderwijscommissie 18 mei vergaderde.

De verblokking maakt onderdeel uit van een totale herprogrammering van de biologie-opleiding. De onderwijscommissie van deze richting maakt haast met de herprogrammering omdat Biologie in 1996 weer aan de beurt is voor beoordeling door een landelijke VSNU-commissie.

De propaedeuse is vorig jaar al hernieuwd en bestaat ook uit blokken. In het tweede jaar volgt een differentiatiefase, waarin studenten kunnen kiezen voor een studieprofiel. In het derde jaar volgen de blokken met verdiepende vakken, een probleemgericht onderwijsvak, een ministage en vrije keuze; in het vierde jaar tenslotte het eerste afstudeervak en een tweede afstudeervak of een stage.