Nieuws - 31 oktober 1996

Bijzondere leerstoel Voeding en levensmiddelen

Bijzondere leerstoel Voeding en levensmiddelen

De universiteitsraad heeft 29 oktober ingestemd met de instelling van een 0,0-leerstoel Voeding en levensmiddelen, met bijzondere aandacht voor gezondheidsaspecten bij productinnovatie. De aanvraag voor de bijzondere leerstoel werd ingediend door de stichting Lorentz-Van Itersonfonds TNO.

De leerstoel wordt ingevoegd in het programma van de vakgroep Humane voeding. Er is een duidelijke trend waarneembaar op het gebied van de ontwikkeling van functional foods, voedingsmiddelen met een gezondheidsbevorderende werking", aldus prof. dr ir A. Voragen van Levensmiddelentechnologie in antwoord op vragen van de raad.

De nadruk bij de bijzondere leerstoel ligt op de nutritionele veiligheidsbeoordeling van functional foods en het ontwikkelen van protocollen voor die beoordeling. Het onderzoek bij de leerstoel Geintegreerde levensmiddelentechnologie heeft ook betrekking op functional foods, maar richt zich met name op het verwerkingsgedrag van gezondheidsbevorderende componenten tijdens productontwikkeling en het meetbaar maken van bioactiviteit in het product. De beide onderzoekslijnen zijn volledig complementair", aldus Voragen.