Nieuws - 2 maart 1995

Beursstelsel voor aio

Beursstelsel voor aio

Als de financiele consequenties zijn van een beursstelsel voor promovendi helder zijn, zal de LUW onderzoeken of het ook in Wageningen zinvol is ermee te starten. Dit blijkt uit het Masterplan dat het college van bestuur onlangs presenteerde.

De VSNU en de Nederlandse organisatie voor wetenschapsbeoefening (NWO) willen naast het huidige aio-stelsel, een promotie-stelsel waarbij aankomende onderzoekers een beurs hebben in plaats van een aanstelling, en waarbij ze de status hebben van student. De VSNU heeft inmiddels voorlopige overeenstemming bereikt met de Belastingdienst over de fiscale randvoorwaarden van een beurzenstelsel. Formele toestemming van het ministerie van Financien, verwacht de vereniging binnenkort.

De LUW betaalt nu circa 170.000 gulden per aio. Met een beursstelsel, zo oppert het Masterplan, zal ze misschien 120.000 gulden kwijt zijn. Een fikse bezuiniging, ware het niet dat de status van student de werkgever verbiedt om opdrachten te geven. Dit betekent ondermeer dat de LUW voor het onderwijs dat de aio's/oio's nu geven, ander en wellicht duurder personeel moet inzetten.

Het is dus de vraag of een beursstelsel goedkoper is, erkent drs J.E. van Kamp, hoofd Personeelszaken. De raadsfracties hebben er deze week op aangedrongen bij het onderzoek het Wagenings aio-overleg te betrekken. Dat is tegen het nieuwe stelsel, omdat het uiteindelijk duurder zal uitpakken. Mensen met een beurs zullen bovendien niet gemotiveerd worden om onderzoek te doen en de echte problemen - slechte begeleiding, opleidingsmogelijkheden en kans van slagen in vier jaar" - worden niet opgelost. De Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels al beurspromovendi laten starten. Ze betaalt 1500,- per maand.