Nieuws - 1 juni 1995

Bakkersschool staat voor gedwongen fusie

Bakkersschool staat voor gedwongen fusie

De Middelbare Vakschool Wageningen, bijgenaamd de Bakkersschool, ziet zich gedwongen te fuseren met andere instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs.


De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil dat de scholen opgaan in Regionale onderwijscentra. De fusies moeten in 1998 afgerond zijn en vijftig centra opleveren. In Ede is al enige nieuwbouw gepleegd voor een plaatselijke Regionaal onderwijscentrum.

Volgens het hoofd Financiele en economische zaken, W.J. Janssen, moeten de centra het ministerie te ontlasten van bureaucratie: Het worden vijftig brievenbussen waar vijftig porties geld naar toegaan. De onderwijscentra verdelen zelf het geld. Het hangt dan van je stem in het bestuur af hoe sterk je school of opleiding blijft." Janssen gelooft niet in het argument van de minister dat leerlingen beter doorstromen of overstappen als de opleidingen zijn samengebracht. De leerlingen van onze bakkersopleiding komen uit het hele land. Als die doorstromen of overstappen, gaan ze terug naar huis. Die blijven hier niet hangen." Janssen spreekt op persoonlijke titel als hij stelt dat de onderwijscentra beheersmatige constructies zijn, zonder inhoudelijke overwegingen.

De enige uitweg voor een zelfstandig bestaan is het verwerven van tien procent eigen inkomsten, jaarlijks 1,5 miljoen gulden. Janssen verwacht voor de bakkersopleiding steun van het nauw betrokken bedrijfsleven. Maar voor de andere opleidingen - voor het ondernemerschap of kaderfuncties in hotels of horeca - is ondersteuning vanuit het bedrijfsleven minder waarschijnlijk. Een samenwerking met Diedenoort - inhoudelijk verwant, maar hoger beroepsonderwijs - kan eventueel onderzocht worden, denkt Janssen. De middelbare vakschool telt zestienhonderd leerlingen, waarvan zevenhonderd bakkers.