Nieuws - 22 juni 1995

Bad time story

Bad time story

Vol optimisme verliet de LUW-secretaris het Snatrium, waar hij, met twee betrokkenen bij de ontwikkeling van Millennium, had zitten praten.

Jonnie", had hij aan het financiele hoofd gevraagd, heb jij al een oplossing?"

Antwoord: Nee, ik slaap iedere nacht met Millie en dus sta ik er iedere morgen mee op. Ze blijft volkomen ontoegankelijk."

Theijsse: Misschien moeten we het met een andere naam proberen, bijvoorbeeld iets als Malheur."

Jonnie: Je kunt niet van mij verwachten dat ik met Mallie ga slapen."

Ouwe", had de secretaris vervolgens aan Daalhuis gevraagd, hoe zie jij de oplossing?"

De Leninistische hamburgerpromotor had bedachtzaam geantwoord. Kijk, ik heb al aangekondigd dat eenieder, die er niet mee overweg kan, moet worden afgevoerd en naar de bijstand moet, maar je begrijpt, dat kan ook op ons slaan. Dus heb ik gisteravond nog een moeilijke test uitgevoerd. Ik heb 4 tot de macht 4 uitgerekend met ons systeem en op mijn rekenliniaal. En dat vervloekte verschil blijft bestaan. 256 tegen 255,99 op mijn rekenliniaal. En je begrijpt, om te staffelen hebben we die komma nodig. De komma's moeten nou eenmaal onder elkaar staan als we op de centen willen letten, he Jon?"

Dat is een must, Ouwe", antwoordde Jon.

Praat niet over komma's", zei de LUW-secretaris. Ik heb net Veeger op mijn dak gehad over die brief, geschreven onder mijn verantwoordelijkheid, waar een komma verkeerd was geplaatst en er twee waren weggelaten. Er stond wel wat anders dan was bedoeld, maar alleen een intellectuele kniesoor valt erover. Het gaat er toch om wat er bedoeld wordt en niet wat er stilistisch staat. Maar nu we het toch over hem hebben, Veeger was degene die op de eerste vergadering de opzet van Millenium kritiseerde. Bottom-up in plaats van ons huidige top-down systeem. Ik dacht eerst als voormalige bouwheer daar zit wat in. Je bouwt tenslotte van onderen naar boven. Maar ik realiseerde mij, dat nu ik hier op de hoogste verdieping zit, dat niet meer nodig is. Het college van bestuur zit tenslotte op gelijke hoogte."

Je hebt gelijk", bevestigden de twee gesprekspartners.

Zeg Theijsse, had jij in 1989 niet een financieel probleem met Veeger?", vroeg Jonnie.

Dat had je nou niet moeten oprakelen, Jon", zei Theijsse.

Waarom niet?", vroeg Ouwe.

Omdat ik geen mensen in diskrediet wil brengen."

Je vertelt het ons in vertrouwen, dus wordt het niet openbaar", hield Ouwe aan.

Nou goed", zei de LUW-secretaris. Het gebeurde in de tijd dat ik nog hoofd FEZ was. Biochemie had in het begin van dat jaar een tekort van 3-4 ton, dit ondanks de jaarlijkse LUW-bijdrage. Dus bericht ik Veeger dat hij dat jaar geen geld voor onderzoek meer had en dus alleen uit andere fondsen dan de eerste geldstroom bestellingen mocht financieren. Schrijft Veeger terug dat volgens zijn administratiesysteem er geen tekort maar een tegoed van enige tonnen was. Hij kondigde aan door te gaan met het doen van bestellingen op de LUW. De brutaliteit!"

Enfin, wij naar Biochemie. Ik zet bij het binnenkomen meteen de sien door iets te mompelen over hoogleraren, die zonodig ook boekhouder willen zijn. Ik vergelijk mijn Fibus-uitdraai met die van Biochemie, gemaakt met de LUW-software Kwibus. Inderdaad bij Biochemie positief, dus mijn eerste reactie was, dat zit in die Kwibus-software. Blijkt, in tegenwoordigheid van al mijn ondergeschikten, dat het verschil werd veroorzaakt door een aantal tegoeden, dat ik al anderhalf jaar daarvoor had moeten declareren. Ja, de rekeningen lagen in mijn bureau, maar Veeger had dat toch al veel eerder moeten zeggen. Ik word gek van die vent. Soms denk ik dat als ik nog hogerop wil, ik maar eerst in de autoanalyser moet."

Jonnie: Heeft hij verontschuldigingen aangeboden?"

Theijsse: Nee. Maar veel ernstiger is dat hij mij zojuist een brief heeft geschreven als coordinator van een EG-netwerk. Hij had per 1 mei een financieel jaaroverzicht voor Brussel moeten maken. Niemand kan de betalingen aan de zeventien Europese participanten opvragen in Millenium. Zelfs de getrainden niet. Hij heeft geklaagd dat hijzelf iedere mutatie moet opsporen om die in een eigen overzicht in te brengen. Hij stelt dat Brussel alleen betaalt na goedkeuring van het overzicht. Dat heeft tot gevolg dat door ons probleem ook de participanten geen geld krijgen. Wat doen wij hieraan?"

Ouwe: Niets. Het is altijd weer hetzelfde, die professors krijgen geld. Dat wordt bij ons op de bankrekening gestort en dan moeten wij maar zorgen dat het systeem werkt. Altijd weer dezelfde oude trant. Als Veeger de gegevens niet kan opvragen dan moet hij maar ontslagen worden wegens incompetentie."

Theijsse: Maar hij is al met pensioen."

Ouwe: Shit! Maar als hij hier niet meer werkt, behoeven wij ons ook niet druk te maken over die participanten in Europa."

Jon: Precies. Waaraan ik nog wil toevoegen dat het ontwerp goed is, alleen het werkt niet. We kunnen een lening bij De Bank afsluiten om het systeem wellicht voor de eeuwwisseling operationeel te krijgen. Dan zit er voor ons zeker een business-seat bij Ajax in."

Secretaris: In feite behoeven we dan jaarlijks slechts 15-20 fte's aan personeel extra te bezuinigen om Millie eens tot leven te brengen. Heren, wij noemen ons vanaf heden de Frankenstein Boys."