Nieuws - 24 oktober 1996

Auditorenregels zijn veranderd

Auditorenregels zijn veranderd

Studenten die tijdens de studie bestuurswerk doen of ziek worden, hebben sinds 1 september 1996 geen recht meer op auditor-ondersteuning. Een wijziging in de wet op het hoger onderwijs maakt inschrijving als auditor vanaf die datum onmogelijk. Studenten die om bijzondere redenen studievertraging hebben opgelopen, kunnen in plaats daarvan in aanmerking komen voor afstudeerondersteuning, besloot de commissie Studentenvoorzieningen van de universiteitsraad op 14 oktober.

De commissie veranderde vanwege de wetswijziging niet alleen de naam, maar ook de spelregels. In de oude regeling moesten studenten in de jaren dat ze geen bijzondere omstandigheden hadden, gemiddeld 28 studiepunten per jaar halen. In de nieuwe regeling is deze voorwaarde vervallen. Verder moesten studenten tot voor kort afstuderen na het behalen van 5400 studiebelastingsuren, ofwel 135 studiepunten. In de nieuwe regeling worden studenten niet meer verplicht af te studeren in de laatste maand dat ze ondersteuning krijgen; ze mogen op eigen kosten doorstuderen. Studenten die voor 1996 zijn begonnen met studeren, kunnen nog steeds ondersteuning krijgen tot 5400 uur. De huidige eerstejaars komen er slechter af. Zij krijgen slecht ondersteuning tot 5040 uur, de nominale studieduur.

Studenten die studievertraging hebben opgelopen vanwege bestuurswerk of ziekte, krijgen in eerste instantie een lening van de LUW. Wanneer ze in die tijd zeventig procent van het aantal studiepunten behalen dat ze nog nodig hebben om af te studeren, zet de universiteit de lening om in een gift. De studenten die recht hebben op minder dan zes maanden vergoeding krijgen meteen een gift. In de oude regeling hoefden studenten met auditorondersteuning die onvoldoende studievoortgang boekten, nooit geld terug te betalen aan de LUW.

Het college van bestuur wilde de studenten met afstudeerondersteuning eigenlijk een temponorm van tachtig procent opleggen, maar de PSF wijzigde dit per amendement in zeventig procent, met steun van de CSF, WSO en Contractus.