Nieuws - 5 oktober 1995

Angelsaksisch diploma-model stuit op Britse weerstand

Angelsaksisch diploma-model stuit op Britse weerstand

De meeste Europese instellingen zullen Nederlandse diploma's van driejarige B.Sc.- en aansluitende tweejarige M.Sc.-opleidingen erkennen en op hun juiste waarde schatten. Alleen in Duitsland en Groot-Brittannie zijn problemen te verwachten. Dit concludeert de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) na een enquete onder elf nationale organisaties voor academische erkenning.

Duitsland zal volgens de Nuffic de bachelorsopleiding niet erkennen omdat het land zelf geen driejarige universitaire opleiding heeft. Dit zou betekenen dat Nederlandse B.Sc.-studenten die in Duitsland doorstuderen geen drie, maar slechts een of twee jaar aan vrijstellingen krijgen.

De Britse respondent twijfelt aan de waarachtigheid van de omschakeling. Krijgt niet gewoon de oude doctoraalopleiding een nieuwe naam? In dat geval zou de opleiding volgens Britse opvattingen nog steeds minder waard zijn dan de eigen M.Sc.-opleiding, want in Engeland mogen alleen de beste B.Sc.-studenten doorstromen naar het M.Sc.-programma. Dus moet de Nederlandse M.Sc.'er genoegen nemen met de titel honoured B.Sc., die toegang verschaft tot het Britse M.Sc.-stelsel.

Een medewerker van de Nuffic-afdeling Diplomawaardering en onderwijsvergelijking vermoedt dat de Britse onderwaardering minder ernstig is dan ze wellicht lijkt. Er is eerder sprake van onwennigheid, meent hij. Bovendien zijn afzonderlijke universiteiten gerechtigd om op eigen houtje het diploma op waarde te schatten. Hij acht de Nederlandse overstap naar het Angelsaksische model dan ook geen flop. De keus blijft gerechtvaardigd, gezien het grote belang van dit onderwijsmodel in de Verenigde Staten, Canada en Azie.

Volgens de Nuffic-medewerker onderstreept de enquete-uitslag het belang van goede voorlichting in het buitenland.