Nieuws - 9 maart 1995

Analyse

Analyse

Tijdloos leerstoelenplan

Bij de verjaardag van de Landbouwhogeschool in 1925, stelde geoloog Van Baren dat de landbouwonderzoekers zich te eenzijdig richten op het bestuderen van de dingen in onderlinge betrekking, en zich te weinig gelegen laten aan het bestuderen van de opeenvolging der dingen in de tijd en in de ruimte. Hoe zullen de landbouwwetenschappen er in de toekomst uitzien, zo vraagt hij zich af.

Wel, het leerstoelenplan 1995 dreigt er als volgt uit te gaan: de enige der zeven bodemkundige leerstoelen die de bodem in de tijd bestudeert, Geologie en mineralogie, wordt begraven. De raadsfracties hebben er tijdens hun vergaderingen op 7 en 8 maart niet meer over gesproken. Wanneer de twee leerstoelen Diertaxonomie en Plantentaxonomie samen een worden, wordt bestudering van de evolutie van het leven geminimaliseerd tot minder dan een vijftigste deel van het totaal aan teelt- en biologische leerstoelen. Deze versmalling is voor de raadsfracties geen punt geweest.

Met de dreigende halvering van de leerstoel Agrarische geschiedenis, wordt bestudering van vroegere systemen, ingesnoerd tot minder dan een tachtigste deel van het aantal leerstoelen rond voedselproduktie. De leerstoel Algemene en regionale landbouw (ARL), die landbouwsystemen in de ruimte moest vergelijken, was vorig jaar al geschrapt.

Toegegeven. Ziekte bij ARL, weinig studenten bij Geschiedenis, en crisis in de Taxonomie, hebben het deze niet-experimentele vakgebieden lastig gemaakt. Maar onderzoekers kunnen hoogleraren waarnemen, crisissen gaan voorbij, en onderwijsvragen trekken weer aan.

Het moet wel dieper zitten. Want is het toeval dat de enige twee vakgebieden waarin de LUW wil krimpen, hoewel de hoogleraren komende vier jaar niet met pensioen gaan - Taxonomie en Geologie - juist de vakgebieden zijn die uit de aard van hun vak niet high tech zijn? Is het toeval de leerstoel die de bestuurders willen halveren, terwijl de betreffende cluster ruimte genoeg heeft, de leerstoel is die oude dingen naar boven haalt? Is het toeval dat precies die vakgebieden waarvoor de LUW dus echt heeft gekozen om te krimpen, de vakgebieden zijn die noch leiden tot concrete beleidsadviezen, noch tot nieuwe technologieen?

Geen woord is vuil gemaakt aan het feit dat er minstens vijftien hoogleraren rondlopen die moleculen in hun onderlinge betrekking bestuderen, en er dan toch nog weer een nieuwe leerstoel bij Biochemie en bij Nematologie komt, waar ze ook moleculen bestuderen. Geoloog Van Baren draait zich op 14 maart, wanneer de universiteitsraad beslist, in zijn graf om.