Nieuws - 23 februari 1995

Agenda 21 breed gedragen

Agenda 21 breed gedragen

De conferentie over milieubeleid op lokaal niveau, Agenda 21 op 15 februari trok 140 belangstellenden. De Wageningse conferentie Agenda 21 is de achtste conferentie in Nederland op gemeentelijk niveau. Het ministerie VROM subsideert deze conferenties op lokaal en gemeentelijk niveau omdat daar juist veel milieutaken moeten worden uitgevoerd. Agenda 21 vloeit voort uit afspraken, gemaakt op de Unced-conferentie in Rio de Janeiro 1992.

Uiteenlopende Wageningse groeperingen brachten vijftien actiepunten in, waaronder gescheiden afvoer van regen- en rioolwater (VVD), een fonds voor energiezuinig bouwen (CDA), behoud van fijnmazig openbaar vervoer (de koepel van Wageningse buurthuizen Wiss en PvdA), proefprojecten afval, emissies en bevorderen interne milieuzorg (Wagenings ondernemerscontact en GroenLinks), milieutoets groenonderhoud (Groengroep Nude), samenwerking inzameling afval met buurgemeenten (SGPRPF) en een autoloze zondag (Wageningse Groenen). Volgens gemeenteambtenaar M. van Deurzen worden de actiepunten nu eerst door verschillende gemeentelijke afdelingen bekeken. Vervolgens buigt de gemeenteraad zich over de benodigde middelen voor uitvoering.