Nieuws - 6 april 1995

Afstuderen in twee richtingen bemoeilijkt

Afstuderen in twee richtingen bemoeilijkt

Het college van bestuur wil het afstuderen in meer dan een richting niet verbieden, maar wel moeilijker maken. Tot op heden kan een student door een strategische combinatie van vakken zonder veel extra inspanning afstuderen in twee richtingen. Vaak valt voor de tweede studierichting de keus op een vrije specialisatie.

Het college van bestuur stelt de universiteitsraad voor dit aan banden te leggen via kwaliteitseisen voor de afstudeerprofielen. Zo moeten beide specialisaties beschreven zijn en moet er in totaal ten minste 34 studiepunten aan afstudeervakken worden afgelegd. Ook mag het eerste afstudeervak niet voor beide richtingen als eerste afstudeervak gelden. De universiteitsraad buigt zich op 25 april over het voorstel.