Nieuws - 25 januari 1996

Afstudeervakcontract is geen echt contract

Afstudeervakcontract is geen echt contract

Docenten en studenten hoeven zich geen zorgen te maken over het afstudeervakcontract. De afspraken tussen docent en studenten over de wederzijdse rechten en plichten rond een afstudeervak hebben geen privaatrechtelijk karakter. Dat wil zeggen dat geen van de partijen naar de rechter kan stappen als de ander het contract niet nakomt.

Dit zegt LUW-jurist mr H.O. Gorter in antwoord op bedenkingen van een aantal raadsleden. Zij vrezen rechterlijke procedures van studenten tegen de docenten als straks de contracten verplicht opgesteld moeten worden. Volgens Gorter scheppen de contracten geen nieuwe rechten of plichten en zijn ze niet meer dan een nadere invulling van de Wet op het hoger wetenschappelijk onderwijs. De afstudeervakcontracten regelen onder meer de planning, de hoeveelheid begeleiding en het tentamineren.