Nieuws - 7 september 1995

ABC van de Landbouwuniversiteit

ABC van de Landbouwuniversiteit

De eerstejaars die mee wil praten op de LUW, moet zijn woordenschat uitbreiden met het idioom van de Landbouwuniversiteit. Een greep uit het jargon.


Aio:
assistent in opleiding, afgestudeerde die van de universiteit in vier jaar tijd een proefschrift mag schrijven. Krijgt daar de doctorstitel en een salarisje voor. Wordt daarna vaak werkeloos, zodat ex-aio op het wachtgeldbudget van de universiteit drukt. Dreigt om die reden nu de werknemersstatus kwijt te raken en beurspromovendus te worden.

Bachelor:
Engelse vrijgezel, tevens laagste academische graad. De LUW geeft haar studenten na drie studiejaren een B.Sc.-titel (Bachelor of Science). Inmiddels wil het kabinet de Angelsaksische titel ook aan andere universiteiten invoeren. De bachelor wordt door critici gezien als halfbakken academicus. Tevens titel van hbo-afgestudeerde.

Colloquium:
verplicht nummer voor student die een afstudeervak heeft gedaan of stage heeft gelopen. Student moet er minimaal eentje geven en enkele bijwonen van andere studenten. Wordt door publiek vaak aangegrepen om een middagdutje te doen.

Duurzaam:
het modewoord van de LUW in haar missie. Een onbegrensd begrip over begrenzingen van het menselijk handelen. In economisch duurzaam: overleven, winst maken. In landbouwkundig duurzaam: voldoende opbrengst. In milieukundig duurzaam: geen troep achterlaten voor de kleinkinderen. In natuurlijk duurzaam: de bloemetjes en bijtjes volledig met rust laten als homo sapiens.

Evenwichtsbemesting:
er mag evenveel mest op de grond worden gestrooid als door de planten wordt opgenomen. In de praktijk een strenge norm voor boeren om de uitspoeling van nutrienten naar het grondwater te voorkomen.

Faculteit:
het vermogen van de universiteit. In algemene zin een hoofdafdeling van de universiteit op een bepaald wetenschapsterrein. De LUW heeft er maar eentje, de faculteit voor landbouw en milieu, die bijna zeventig vakgroepen bevat. Het bestuur van de faculteit is dus tevens het universiteitsbestuur. Ritzen wil de besturen opheffen.

Goewie:
de mascotte van de ecologische landbouw aan de Landbouwuniversiteit. De prof was aanvankelijk bang doodgeknuffeld te worden. Nu staan collega-hoogleraren ongeduldig te wachten op baanbrekende onderzoeksresultaten. Eerstejaars die ooit een afstudeervak willen doen bij hem en de vakgroep, kunnen zich beter nu al aanmelden. Er zijn wachtlijsten. De barak, met romantisch uitzicht over de akkers van het Binnenveld, is snel gevuld. Ruimere huisvesting is er voorlopig niet.

Hoofdgebouw:
ook wel bestuurscentrum, sinds de topbestuurders en hun adviseurs zijn verhuisd van de Herenstraat naar Duivendaal. De verzameling beleidsmakers, personele en financiele beheerders en administrateurs wordt de ambtenaren genoemd door de wetenschappers op de vakgroepen, die overigens zelf ook een ambtenarenstatus hebben. Scheldnaam: het witte gesticht.

Interdisciplinair:
verschillende disciplines (takken van wetenschap) onderling betreffend of daaruit gevormd, zegt Van Dale. Aan de LUW meestal oproep aan vakgroepen om meer samen te werken. In onderzoek: met uiteenlopende deskundigen maatschappelijk probleem definieren en oplossen.

Jaardag:
7 maart, ook wel dies genoemd. Gewoonlijk opgeluisterd met een toespraak van een hoogwaardigheidsbekleder in de Aula van de universiteit. Alleen bij de borrel na afloop loopt er weleens een student binnen.

Kenniscentrum:
soort paringsdans van egeltjes, ofwel de vlag waaronder de LUW met de landbouwkundige DLO-onderzoeksinstituten moet samenwerken. De term leidt tot veel bestuurlijk gepraat, terwijl de onderzoekers daaronder meestal al samenwerken yf juist concurreren op de onderzoeksmarkt.

Leemkuil:
asielzoekerscentrum aan de rand van de villawijk Wageningen-Hoog. Wordt door de academische grootverdieners gedoogd, hoewel enkelen bang zijn dat de waarde van hun huis wordt aangetast.

Middenstructuur:
gezelschapsspel voor bestuurders aan de universiteit: wie mag er meepraten over wat? De stroperige discussie daarover duurt al twintig jaar en is een gebed zonder end. Bevat sectoren, clusters, instituten en ander onbegrijpelijk jargon.

Novel Foods:
de naam zegt het al: nieuw voedsel. Ongetwijfeld nog gezonder en natuurlijker! Neem bijvoorbeeld mannelijk steriele roodlof of een toetje met een nog niet eerder gebruikte bacterie. De levensmiddelentechnologen en plantenwetenschappers van de universiteit speuren naarstig naar de wetenschappelijke achtergronden van deze nieuwe lekkernijen.

Onderzoekschool:
instituut waarin de beste onderzoekers van de universiteit zijn ondergebracht. Bedacht door minister Ritzen. Inmiddels heeft de universiteit zeven onderzoekscholen, waarin het merendeel van de LUW-onderzoekers een plaatsje heeft. We hebben dus een hele goede universiteit...

Pedel:
persoon met een staf, die bij officiele activiteiten (opening academisch jaar, promoties) bij binnenkomst in de Aula uitroept: Hora est (het uur is daar). Ook de naam van de studentenadministratie, gehuisvest in een wat vervallen pand aan het Salverdaplein. In deze betekenis een geliefd gebouw voor studentenbezettingen.

Quaestor:
penningmeester van studentenvereniging. Oorspronkelijk een Romeinse ambtenaar aan wie het onderzoek in criminele zaken was opgedragen. De vrouwelijke penningmeester heet quaestrix.

Roc:
richtingsonderwijscommissie. Club die het programma van een studierichting samenstelt. Bestaat uit evenveel studenten als docenten. Is de meest directe invloed van Wageningse studenten op het onderwijsbeleid.

Studeerbaar:
het onderwijs moet studeerbaar zijn. Moet de slechte docent nu weg, zijn de examenvragen te moeilijk of moet het gortdroge dictaat worden verlevendigd met interessante voorbeelden? Ook wel studierendement.

Transgeen:
beestje, plantje of schimmel met soortvreemd DNA. Dat is daar ingebracht met behulp van biomoleculaire technieken. Beroemd voorbeeld: Herman, de transgene stier. Overigens niet in Wageningen ontwikkeld; de LUW is vrij terughoudend met het manipuleren van erfelijk materiaal van dieren.

Universiteitsraad:
uit 33 leden bestaand LUW-bestuur (veertien wetenschappers, zeven studenten, zeven niet-wetenschappelijk personeel en vijf buiten-universitaire leden) dat minister Ritzen wil opheffen. Mag dan niet meer de begroting en de onderwijs- en onderzoeksprogramma's vaststellen. Door boze tongen een log traag bureaucratisch vergadercircus genoemd.

Vrije keuze:
studeren uit vrije wil. Stokpaardje van de Wageningse studentenpartijen om het dichttimmeren van studieprogramma's met verplichte kost tegen te gaan. Wordt gezien als unique selling point van het LUW-onderwijs, maar kan best ietsje minder, menen de bestuurders.

WSO:
Wageningse studentenorganisatie, de studentenvakbond. Niet aangesloten bij de landelijke studentenvakbond LSVb, omdat de WSO niet over de onderwijsorganisatie maar over de onderwijsinhoud wil debatteren. Mede-organisator van de vakkenevaluatie, om slechte docenten en verouderde dictaten op het spoor te komen.

X-kwadraat:
beroemde term op het wiskundetentamen. Ze vragen zeker de differentiaal van een veelvoud van x2. Als je de uitleg van de wiskunde-docenten niet meer kunt volgen, bel dan de kleine zelfstandige in bijspijkeren, Dijs Bakels.

Yahoo!:
site op Internet die een ruim assortiment aan zoekprogramma's aanbiedt. Zoekt op trefwoord. Je tikt bijvoorbeeld wispr en je krijgt de Engelstalige WUB-pagina op het World Wide Web. Adres: www.yahoo.com.

Zodiac:
thuisbasis van de dierwetenschappers aan de Marijkeweg. Ziet eruit als een wetenschapsschuur. Inwoners regelen hun onderwijs- en onderzoekszaakjes het liefste zelf. Dierenriem volgens de oude Grieken.