Nieuws - 3 oktober 1996

AB-DLO wil zestig onderzoekers ontslaan

AB-DLO wil zestig onderzoekers ontslaan

Het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) wil zestig van de 220 vaste formatieplaatsen opheffen en zijn activiteiten in Wageningen concentreren. Dit past in het regeringsstandpunt dat Wageningen een kenniscentrum moet worden. Ook moet AB-DLO meer opdrachten uit de markt halen en flexibeler opereren. De krimp zal, als het aan de directie ligt, niet permanent zijn.

Volgens het hoofd marketing en communicatie van AB-DLO, ir R.J. de Waal, heeft de directie deze maatregel genomen, omdat het ministerie van LNV structureel minder subsidie ter beschikking stelt.

De directie wil de vestiging in Haren, waar negentig vaste medewerkers werken, niet meer als instituut voortzetten. Wel kan Haren een onderzoekfunctie behouden, maar die functie moet in samenwerking met het regionale bedrijfsleven, de Rijksuniversiteit Groningen en TNO vorm krijgen in meerjarige onderzoekprogramma's. Op het gebied van onderzoek naar de aardappelzetmeelketen zijn er vergevorderde plannen voor samenwerking. Haren is een geschikte locatie om dit gemeenschappelijk onderzoek uit te voeren", aldus de directie.

De ondernemingsraad van AB-DLO is nu om advies gevraagd door de directie. De in Wageningen werkzame dr C. Grashoff, secretaris van de gemeenschappelijke ondernemingsraad voor de Wageningse en Harense vestiging, mag alleen meedelen dat de ondernemingsraad haar uiterste best doet om tot een eensluidend advies te komen". De Waal meldt dat het AB de reorganisatie volgend jaar wil doorvoeren en dat het instituut tot die tijd zoveel mogelijk gedwongen ontslagen wil voorkomen.