Wetenschap - 5 september 1996

Aanleg nevengeul start in oktober

Aanleg nevengeul start in oktober

Het waterschap Gelderse Vallei en Eem start begin oktober met de aanleg van een nevengeul in de uiterwaarden ten zuiden van het Wageningse stadscentrum. De nevengeul zal voorlopig geen stromend water bevatten. Enkele pachters, door wier land de geul moet lopen, hebben geen toestemming gegeven. De eigenaar, Staatsbosbeheer, heeft de pachters niet kunnen bewegen elders grond in erfpacht te nemen.

Met de klei en het zand die bij het graven van de nevengeul vrijkomen, zal de tweede fase van de dijkversterking bij Wageningen worden uitgevoerd. Het waterschap wil nog voor 1 november damwanden in de dijk slaan aan de voet van de Grebbedijk. Daar liggen cultuurhistorisch belangwekkende fortificaties aan weerszijden van de dijk. Dat maakt versterking, die meestal bestaat uit een verbreding van de dijk, onmogelijk. Ook ter hoogte van enkele rijksmonumenten in Wageningen worden relatief dure damwanden geslagen, in totaal 350 meter in de vijf kilometer lange dijk. De dijkversterking kost 4,5 miljoen gulden en zal volgende zomer klaar zijn.