Nieuws - 9 maart 1995

Zwembad combinatie stuit op tuinder

Zwembad combinatie stuit op tuinder

Het tuincentrum Schiphorst aan de Mansholtlaan vreest grondwaterdaling, verkeersoverlast en is bang voor calamiteiten met de chlooropslag van de nieuwbouw van het Sportfondsenbad op de Bongerd bij het kruispunt Nijenoord Allee-Bornsesteeg. De gemeente onderzoekt de bezwaren van Schiphorst.

Het hoofd lichamelijke vorming en sport van de Landbouwuniversiteit Th. Joosten speculeert erop de aanvankelijke lokatie voor het zwembad weer in beeld komt: het oefenveld op de Bongerd. De gemeente wil de nieuwbouw snel doorzetten, omdat het huidige bad niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. Het oefenveld-alternatief bij de tennisbanen was vanwege de bereikbaarheid en de noodzaak tot verkeersmaatregelen afgevallen.

Joosten zegt dit in antwoord op de vraag of aankoop van grond van Schiphorst wel ruimte oplevert om het nieuwe zwembad te combineren met de nieuwbouwplannen voor een IJsbaan. GroenLinks wil met de combinatie energie besparen. Maar Joosten wijst dit resoluut van de hand. Een ijsbaan aanleggen ter plekke van de atletiekbaan acht hij onzinnig: Waar moeten de atletiekverenigingen Tartletos en Pallas naar toe? En waar moet GVC voetballen? Bovendien zijn de baan en het veld ons evenemententerrein. Dat hebben we hard nodig nu het Masterplan ook ons dwingt tot het aanboren van externe bronnen. Een ijsbaan op de Bongerd als extra sport-faciliteit weegt hier niet tegen op."

Joosten gaat deze week met GroenLinks praten om de grieven van GroenLinks richting LU weg te nemen. LU-medewerkster en GroenLinks fractievoorzitster dr ir B. Kesler toonde zich in de Veluwepost teleurgesteld over de afwijzing van Joosten en noemde dat typerend voor de houding van de LUW.