Nieuws - 20 april 1995

Zware kritiek op hoofd Veiligheid na inbraak bij vakgroep

Zware kritiek op hoofd Veiligheid na inbraak bij vakgroep

Bij de vakgroep Bodemkunde en Geologie is in een jaar tijd voor meer dan 200.000 gulden gestolen en schade aangericht bij in totaal negen inbraken of insluipingen. Alleen omdat inbrekers enkele computers lieten staan bij gebrek aan vervoer is het schadebedrag niet veel hoger, aldus ing. A.G. Jongmans, beheerder van de vakgroepsgebouwen Duivendaal 10 en Lawickse Allee 13. Dat had inmiddels 350.000 gulden kunnen zijn. Hij verwijt het hoofd van de afdeling Veiligheid en milieu een lakse houding, omdat deze met LU-brede nota's schermt in plaats van concrete oplossingen.

Op zes april was het weer raak. Toen verdween bij het inwonende sectorbureau Plantaardige Produktie voor 40.000 gulden en bij de vakgroep voor 20.000 gulden aan computers. De vakgroep is vooral getroffen door het verdwijnen van een microscoop ter waarde van 80.000 gulden: Een zeer specialistisch apparaat voor mineralen-onderzoek. Is daar een markt voor?", vraagt Jongmans zich af. Bij de inbraak van zes april werd een busje van de LU gebruikt om de spullen te vervoeren. Dat werd later langs de snelweg teruggevonden.

Jongmans is zeer gefrustreerd door de houding van Gebouwen en Terreinen, maar in het bijzonder door G. van Scherrenburg van Bureau Veiligheid en milieuhygiene: Als ik hem opbel daags na de inbraak krijg ik te horen dat er een nota in voorbereiding is die de beveiliging LU-breed regelt. Maar ik wil geen nota's, ik wil infra-rood detectoren in de gebouwen, dat wordt door alle deskundigen aanbevolen. De kosten daarvan voor beide gebouwen zijn 17.500 gulden, daarvoor zijn al offertes uitgebracht." Jongmans vraagt zich af hoe er in Den Haag gereageerd zal worden als blijkt dat in Wageningen het dievengilde zich zo gemakkelijk van belastinggelden verrijkt. Van Scherrenburg was voor commentaar niet bereikbaar.