Nieuws - 13 juni 1996

(Z)wak

(Z)wak

Bijzonder weinig studenten lijken geinteresseerd in de nieuwe bestuursstructuren. Pas als je ze gaat vertellen dat studenten dan niets meer te zeggen hebben over sportkaartprijzen, tentamenregelingen et cetera begint bij de meesten door te dringen dat studenteninspraak misschien wel goed is.

Gelukkig zijn er ook studenten die wel het belang van die inspraak zien, zoals afgelopen vrijdag bleek. Een groepje studenten, verenigd in het Wagenings Aktie Komite, bezette het hoofdgebouw om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de MUB (Modernisering Universitaire Bestuursstructuur).

De CSF is echter niet zo te spreken over de wijze waarop actie is gevoerd. Twee redenen hiervoor zijn het tijdstip en de plaats van deze activiteit. Om een dergelijke actie enigszins effectief te laten zijn, moet deze niet plaatsvinden als het wetsvoorstel al bijna door de Tweede Kamer is. Een half jaar eerder was zinvoller geweest. De plaats, het hoofdgebouw, is vrij willekeurig gekozen. Voor de mensen die daar werken geldt dat zij ongeveer evenveel met de MUB te maken hebben als de bakker om de hoek.

De belangrijkste reden voor onze afwijzende houding is echter de aard van de actie. De CSF heeft niets tegen demonstraties of ludieke acties, zolang mensen maar geen schade wordt berokkend (en zeker niet als ze er niets mee te maken hebben). Dus geen mensen tegenhouden die iets willen gaan doen, werken bijvoorbeeld.

Wij zien meer nut in constructief overleg tussen verschillende partijen dan in een dergelijke destructieve confrontatie. Het valt dan ook bijzonder te betreuren dat een aantal (aankomende) raadsleden bij deze actie betrokken was. Zij horen zeker te weten dat via normaal overleg nog het meest te bereiken valt.

Om die reden is de CSF op landelijk niveau, onder andere via het Interstedelijk Studenten Overleg, al maanden bezig zich sterk te maken voor goede bestuursstructuren. Het komende studiejaar wil zij zich op constructieve wijze hiervoor blijven inzetten.