Nieuws - 26 september 1996

Zonder subsidie doet student niet aan cultuur

Zonder subsidie doet student niet aan cultuur

Sinds studenten geen vergoeding meer kunnen krijgen uit het gemeentelijke sport- en cultuurfonds, is het aantal cursisten bij het Centrum Kunstzinnige Vorming, tegenwoordig 't Venster, sterk verminderd. Zo is volgens docent M. van de Peppel het aandeel aanmeldingen door studenten gedaald van iets meer dan de helft in het totaal naar zo'n tien tot twintig procent. Langlopende cursussen kan Van de Peppel niet meer geven; studenten melden zich alleen aan voor de goedkopere korte cursussen. Ook zijn er studenten die alleen de gratis proeflessen volgen en verklaren dat zij een cursus niet kunnen betalen."

Vorig jaar maakte de gemeenteraad een eind aan de mogelijkheid voor studenten om uit het cultuur- en sportfonds te putten. Protesten van de Landbouwuniversiteit konden het tij niet keren. De regeling was alleen bedoeld was voor minima, die in een sociaal isolement zouden raken zonder het beoefenen van een sport of een culturele activiteit. De studenten soupeerden zo'n tachtig procent van het subsidiebudget op.