Nieuws - 25 april 1996

Zomersportkaart voor

Zomersportkaart voor

De Sportstichting gaat burgers uitnodigen deze zomer voor 55 gulden twee maanden lang onbeperkt gebruik te maken van de sportfaciliteiten van de Bongerd. Dat is een van de ideeen om de teruglopende inkomsten van de sportkaarten te compenseren. Dit jaar namen zestig procent van de studenten een sportkaart, tegen 63 procent vorig jaar. Door het teruggelopen aantal studenten komt dat neer op een daling van driehonderd sportkaarten. De teruggang volgt overigens een landelijke trend. Wageningen heeft nog steeds het hoogste percentage sportkaarthouders onder studenten.

Naast de zomersportkaart worden de teruglopende inkomsten volgens LUW-hoofd sport T.H.M. Joosten ook gecompenseerd door sportkaarten voor studenten van de bakkersschool en voor het LUW-personeel. Verder wil hij eerstejaars actiever gaan benaderen en buitenlandse studenten meer betrekken bij de sport.

Joosten denkt dat de zware studiedruk de oorzaak is van de procentuele daling. Eerstejaars willen eerst hun propaedeuse halen en besteden weinig tijd aan andere zaken. Verder heeft de sportkaart een groeiende concurrent in de bijbaantjes van studenten. Ook vertonen studenten steeds meer een shop-gedrag. Ze worden minder vaak lid van een vereniging omdat ze vrijblijvender willen sporten."