Nieuws - 6 juni 1996

Zodiac wil overlap met DLO behouden

Zodiac wil overlap met DLO behouden

Het cluster Dierwetenschappen van de LUW, waarin het zootechnische onderwijs en onderzoek is gegroepeerd, ziet weinig voordelen aan het plan van Peper om te komen tot een taakverdeling van LUW- en DLO-onderzoek. Omdat het universitair dierwetenschappelijk onderzoek in Wageningen zit en het DLO-onderzoek in Lelystad en IJmuiden, zou een strikte scheiding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek de bestaande samenwerking bemoeilijken, schrijft het cluster aan het college van bestuur.

Het cluster wijst erop dat Zodiac sinds 1994 nauw samenwerkt met het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) en de Graduate School Animal Health van de faculteit Diergeneeskude in Utrecht. De drie instituutsdirecteuren hebben maandelijks overleg, bestuursleden van een organisatie hebben zitting in de andere twee en ze financieren gezamenlijke aio-projecten. Een zekere overlap is gewenst voor een soepel lopende samenwerking, vindt het cluster.